Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011): Selçuk-Teknik Dergisi ALÜMİNYUM ESASLI SiC TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE Al4C3 OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ VE SİNERJİK KONTROLLÜ DARBELİ MIG (GMAW-P) KAYNAK YÖNTEMİ Öz   PDF
Turhan KURŞUN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2016): Selçuk-Teknik Dergisi AN IMPLEMENTATION FOR PERFORMING A COMPUTER BASED MUTATION ANALYSIS Öz   PDF (English)
Brwa ABUBAKER, Halgurd MOHAMMED, Rıdvan SARAÇOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009): Selçuk-Teknik Dergisi ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORLARIN HIZ KONTROLUNDAKİ TİTREŞİMLERİN AZALTILMASI Öz   PDF
Mustafa YAĞCI, M.Emin Güven
 
Cilt 13, Sayı 1 (2014): Selçuk-Teknik Dergisi ANOT TARAFI ELEKTROSPİN METODU İLE YSZ+SDC+NaCaNiBO İLE KAPLANMIŞ PEM YAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Kevser Dincer, Oğuzhan ŞAHİN, Salih YAYLA, Ahmet AVCI
 
Cilt 11, Sayı 2 (2012): Selçuk-Teknik Dergisi ARI KOLONİSİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI KULLANARAK ŞOFÖRHAT-ZAMAN ÇİZELGELEME Öz   PDF
Mustafa Servet KIRAN, Mesut GÜNDÜZ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2019): Selçuk-Teknik Dergisi ARTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK İLE PERİYODİK CETVEL ÖĞRETİMİ Öz   PDF
Ahmet Fatih AVCI, Şakir TAŞDEMİR
 
Özel Sayı-1 (UMK-2015) ATIK ÇAY EKSTRAKT BOYASININ VERNİKLE AHŞAPTA KULLANIMI VE DİNAMİK (ŞOK) EĞİLME DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Hüseyin PEKER, Abdi ATILGAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2008): Selçuk-Teknik Dergisi ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Ali KÖKEN, Mehmet Alpaslan KÖROĞLU, Fatih YONAR
 
2020: Special Issue (ICAT’20) AUTOMATIC BRAIN TUMOR SEGMENTATION WITH K-MEANS, FUZZY C-MEANS, SELF-ORGANIZING MAP AND OTSU METHODS Öz   PDF (English)
Rıfat ASLIYAN, İsmail ATBAKAN
 
Cilt 15, Sayı 3 (2016): Selçuk-Teknik Dergisi AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Doğan ŞİMŞEK
 
Toplam 370 ögeden 21 - 30 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>