ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

Ali KÖKEN, Mehmet Alpaslan KÖROĞLU, Fatih YONAR

Öz


Katı atıklarının önemli bir bölümünü oluşturan yapısal inşaat atıklarının geri
dönüşümü, çevreye verilen zararları azaltacağı gibi büyük şehirlerde doğal agrega
kaynaklarının şehir merkezlerinden çok uzak olmasından dolayı nakliye masraflarının
yanında, nakliye sırasında harcanan iş ve zaman kaybını da azaltacaktır.
Bu çalışmada, beton basınç mukavemeti 20 MPa olan atık betonlardan elde edilen
geri dönüşüm agregalarının fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiş, bu agregalardan
farklı karışımlarda beton üretilmiştir. 1. karışımın tamamı geri dönüşüm agregasından
oluşmaktadır. 2. karışımın iri agregası geri dönüşüm agregası olup ince agregası kırma
taş kumdur. 3. karışımın ise tamamı kırma taş agregadan üretilmiştir. Bütün karışımlar
aynı dozajda üretilerek birbirleriyle kıyaslanmıştır. Sonuç olarak; geri dönüşüm
agregası kullanılarak üretilen betonlarda geri dönüşüm agregası oranı arttıkça beton
basınç mukavemetinde azalma olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Beton atıkları; geri dönüşüm agregası; agrega deneyleri

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178