Yazar Detayları

AYTİN, Ayhan

  • Özel Sayı-1 (UMK-2015) - Makaleler
    YABANİ KİRAZ ODUNUNDA BAZI YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE THERMOWOOD® YÖNTEMİ İLE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
    Öz  PDF