YABANİ KİRAZ ODUNUNDA BAZI YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE THERMOWOOD® YÖNTEMİ İLE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Ayhan AYTİN, Süleyman KORKUT, Nevzat ÇAKICIER

Öz


Isıl işlem odunun yüzey özelliklerini etkiler. Bu çalışmada ısıl işlem sonrası Yabani Kiraz(Cerasus avium(L.) Monench) odununda yüzey pürüzlülüğü, renk stabilitesi ve parlaklık analiz edilmiştir. Yabani Kiraz (Cerasus avium(L.) Monench) kalasları, ThermoWood® tekniği ile ısıl işleme tabi tutulmuş, daha sonra parlaklık ölçer, renk ölçer ve yüzey pürüzlülüğü test cihazı kullanılarak yüzey özellikleri araştırılmıştır. Sonuçlar SPSS ile çoklu karşılaştırma teknikleri sayesinde analiz edilmiş ve Duncan testi uygulanarak p<0.05 isattistiksel olarak farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, ısıl işlem Yabani Kiraz(Cerasus avium(L.) Monench)  odununda rengin koyulaşmasına, parlaklık azalmasına ve yüzey kalitesinin iyileşmesine yol açtığı olduğu anlaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178