FARKLI ÜLKELERİN DEPREM YÖNETMELİKLERİNE GÖRE TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mahmut Sami DÖNDÜREN, Abdulhamit NAKİPOĞLU

Öz


FARKLI ÜLKELERİN DEPREM YÖNETMELİKLERİNE GÖRE TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Özet

Depreme dayanıklı betonarme taşıyıcı sistem tasarımlarında yapının düzenli olması gerekliliği en önemli ilkelerden birisidir. Taşıyıcı sistemi düzenli yapılar, yapısal çözümlemeler, uygulama ve boyutlandırma dahil birçok hususta pratik, ekonomik ve en önemlisi güvenlidir. Binalardaki düzensizliklerin olumsuzlukları genellikle deprem yüklemesinin etkisiyle açığa çıkmaktadır. Taşıyıcı sistem düzensizliklerinin, yönetmelikler tarafından ortaya konulan şartlara uygun bir biçimde önüne geçilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde birçok çağdaş ülke kendi bina deprem yönetmeliklerine sahiptir. Bu yönetmelikler binalardaki düzensizlikler dahil birçok hususta birbirinden ayrılıp farklı formülizasyonlar ve farklı koşulları zorunlu kılmaktadırlar. Yönetmeliklerdeki bu farklı düzenlemeler özellikle bulundukları bölgenin depremsellik ve zemin koşulları farklılık gösterdiğinden ortaya çıktığı düşünülebilir. Bu çalışmada Türk Deprem Yönetmeliği (TDY 2007) ile bazı yabancı yönetmeliklerde binaların taşıyıcı sistemlerindeki düzensizlikler hususundaki farklı koşullar karşılaştırılacaktır.

Anahtar kelimeler: Düzensizlikler, Karşılaştırma, Yönetmelikler, Yumuşak Kat, Deprem.

THE COMPARISON OF STRUCTURAL SYSTEM IRREGULARITIES ACCORDING TO DIFFERENT COUNTRIES’ SEISMIC CODES

 Abstract

In the design of earthquake resistant reinforced concrete structural systems, the necessity of being regular of the structure is one of the main principles. The regular structural systems are practical, economical, and the most importantly safe in the subject of structural analysis, application and dimensioning etc. The negativities of the irregularities in buildings generally come out with the effect of seismic load. It is crucial that the irregularities of structural systems should be prohibited in convenient way with respect to the conditions that are established by the seismic codes. Lots of modern countries around the world have their own building earthquake/seismic codes. And those codes diverge from each other with different formulizations and they obligate different conditions in a lot of topics included irregularities. Coming out of these varieties in the codes can be thought about seismicity and different soil conditions of the country or region where the codes are used. In this study, the different obligations of Turkish Seismic Code (TSC-2007) and some other countries’ codes are compared regarding the structural system irregularities.

Keywords: Irregularities, Comparison, Codes, Soft Storey, Earthquake.


Anahtar Kelimeler


Düzensizlikler, Karşılaştırma, Yönetmelikler, Yumuşak Kat, Deprem

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Sandıkçı, T., Bina Türü Betonarme Bir Yapıda Yumuşak Kat ve Burulma Düzensizliği İlişkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014.

Işık, G., Betonarme Binaların Zemin Katında Oluşabilen Kısa Kolon ve Yumuşak Kat Davranışının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

TDY 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007-TDY 2007), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Ankara, 2007.

Arnold, C., 2006, Designing for Earthquakes: A Manual for Architects, Mimari Tasarımda Deprem, Fema 454; Bölüm:5.

Gök, S.G., A3 Düzensizliği Olan Çok Katlı Betonarme Bir Yapının Türk, Eurocode ve ACI318 Yönetmeliklerine Göre Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.

ASCE 7, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Society of Civil Engineers; Virginia, U.S.A., 2002.

Eurocode 8, Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, European Comittee for Standardization; Brussels, Belgium, 2004.

Standart 2800, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, 3rd Edition, Permanent Committee of Revising the Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings; Tehran, Iran, 2007.

Öztürk, T., Binalarda Döşeme Boşluklarının Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkisi, İMO Teknik Dergi 2013; Yazı 393: 6233-6256.

IS 1893-1, Indian Standard Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures – Part 1: General Provisions and Buildings ( Fifth Revision), Bureau of Indian Standarts; New Delhi, India, 2002.

Kaplan, S.A., Dolgu Duvarların Betonarme Taşıyıcı Sistem Performansına Etkisi, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri 2008/6; Sayı: 452.

Ishiyama, Y., Intorduction to Earthquake Engineering and Seismic Codes in the World, Hokkaido University, Hokkaido, Japan, 2011.

NZS 4203:1992, General Structural Design and Design Loadings for Buildings, Standards Association of New Zealand; New Zealand, 1992.

SI 413, Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures, The Standards Institution of Israel; Tel Aviv, Israel, 2004.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178