AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Doğan ŞİMŞEK

Öz


AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Özet

Küresel endüstrinin gelişmesi ile yaşam standartlarının artması enerji tüketimini artırmaktadır. Ayrıca fosil kökenli enerji kaynaklarının sınırlı olması da alternatif enerji kaynaklarının araştırılması zaruriyetini ortaya koymaktadır. Yıllardır bu kaynaklar araştırmacılar tarafından sürekli olarak irdelenmektedir. Yapılan bu çalışmada ayçiçeği yağından transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel elde edilmiş ve tek silindirli dizel motorda test edilmiş, sonuçlar standart dizel yakıtı ile grafiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda; motor momentinde maksimum %11, motor gücünde maksimum %5 oranında bir azalma, ÖYT’de ise maksimum %5 oranında bir artış olduğu görülmüştür. HC, CO emisyonlarında azalma olduğu, buna karşın NOx emisyonunda %13 oranında artış ve is emisyonunda ise %18 oranında bir iyileşme olduğu ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Motor Performansı, Egzoz Emisyonu, Alternatif Yakıtlar. 

EFFECTS OF BIODIESEL PRODUCED FROM SUNFLOWER OIL ON THE ENGINE PERFORMANCE AND EMISSIONS

Abstract

With developing industry increasing living standards increase energy consumption. Also depletion of fossil fuels forces the researchers to seek for alternative energy resources. These resources are studied for many years and one of them is transesterification of sunflower oil to produce biodiesel. It is tested in diesel engine and the results are compared with the diesel fuel as graphs.  Results indicate a maximum 11% decrease in engine torque, 5% decrease in power and 5% increase in Break Specific Fuel Consumption. HC and CO emissions are observed to decrease while NOx emissions increased by 13% and soot emissions improved by 18%.

Keywords: Biodiesel, Engine Performance, Exhaust Emission, Alternative Fuels.


Anahtar Kelimeler


Biyodizel, Motor Performansı, Egzoz Emisyonu, Alternatif Yakıtlar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Banapurmath, NR, Tewari, PG, and Hosmath, RS, “Combustion an emission characteristics of a direct injection, compression-ignition operated on Hongeoil”, HOME and blends of HOME and diesel. International Journal of Sustainable Engineering, 2008; 2: 80-93

Murugesan A, Umarani C, Subramanian R, and Nedunchezhian N., “Bio-diesel as an alternative fuel for diesel engines - A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009;13: 653-662.

Sugözü, B., “Influence of Diesel Fuel and Soybean Oil Ethyl Ester Blends on the Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine”, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2016; 5: 1-7.

Aksoy, F., Bayrakçeken, H., Baydır, Ş., A.,Yavuz, H., “Kanola Yağı Metil Esterine Ön Isıtma Uygulamasının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi”, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2009; 1: 25-33.

Peterson, Charles, L., et al., “Ethyl ester of rapeseed used as a biodiesel fuel-a case study”, Biomass and Bioenergy, 1996, 10(5): 331-336.

Sugözü, İ., Aksoy, F., and Baydır, Ş., A., “Bir dizel motorunda ayçiçeği metil esteri kullanımının motor performans ve emisyonlarına etkisi”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2009; 6(2): 49-56.

Keskin, A., and Ekşi, A., K., “Dizel Motorlarda Mısır Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanımının Motor Performans ve Emisyonuna Etkisi”, Celal Bayar University Journal of Science, 2006; 2(1): 49-55.

Bayrakçeken, H., Yavuz, H., Aksoy, F., Baydır, Ş., A., “Soya Yağı Metil Esterinin Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

Cesur, İ., Ayhan, V., Parlak A., “Bir dizel motorunda tavuk yaği metil esteri kullanilmasinin performans ve emisyonlara etkisi”, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2008, 331-337.

Ramadhas, A., S., Jayaraj, S., Muraleedharan C., “Use of vegettable oils as I.C. engine fuels-A review”, Renewable Energy, 2004, 29, 727–742.

Karabektaş, M., Ergen,G.,“Biyodizel Yakıt Kullanılan Bir Dizel Motorunda Isı Balansı Uygulaması”, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2008 424-429.

Fukuda, H., Kondo A., Noda H., “Biodiesel Fuel Production by transesterification of Oils”, Journal Of Bioscience And Bioengineering, 2001, 92(5), 405-416.

Raheman, H., Phadatare, A.G., “Diesel engine emissions and performance from blends of karanja methyl ester and diesel”, Biomass and Bioenergy, 2004, 27, 393–397.

Leung, D.Y.C., Guo, Y.,“Transesterification of neat and used frying oil: Optimization for biodiesel production”, Fuel Processing Technology, 2006, 87, 883–890.

Öner, Z., “Biyodizel üretiminde adsorban maddelerin rolünün incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.

Özer, S., Vural, E., ve Özdalyan, B., “Dizel Motorlarında Kanola Yağı Metil Esteri-Dizel Yakıtı Karışımlarının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri”, Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT), 2011; 3(1); 9-18.

Vural, E., Şimşek, D., Özer, S., “The Analysis of the Effect of Diesel Fuel Additive 5%, Compression Ratio and Injection Pressure on the Performance with Diesel-RK Programme”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19-20, 2016, Kilis 2125-213.

İlkılıç, C., Behçet, R., Aydın, S., Aydın, H., “Dizel motorlarında azot oksitlerin oluşumu ve kontrol yöntemleri”, 5. Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, 2009; 2062-2066.

Xue, J., et al., “Effect of Biodiesel on Engine Performances and Emissions”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011; 15(2): 1098-1116.

Labeckas, G., Slavinskas, S., “The effect of rapeseed oil methyl ester on direct injection diesel engine performance and exhaust emissions”, Energy Conversion and Management, 2006; 47 (13-14): 1954–1967.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'lerCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178