LAZER CİHAZLARININ İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ZARARLI ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ

Muciz ÖZCAN, Ali Osman ÖZKAN, Mustafa Yağcı

Öz


Lazer cihazları ile çalışırken mevcut potansiyel tehlikelerden haberdar olmak
gerekir. Özellikle bu ortamda çalışacak kişilerin alması gereken tedbirleri bilmesi ve
uygulaması büyük önem arz etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde lazer teknolojisi yaygın olarak kullanılmasına rağmen
ülkemizde yeni kullanılmaya başlanmış bir teknolojidir. Bu çalışmada lazer cihazlarının
oluşturabileceği tehlikelere göre sınıflandırılması, lazer cihazı ile çalışırken alınması
gereken tedbirlerden bahsedilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Lazer, Materyal işleme, Lazerde oluşabilecek tehlikeler

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178