Yazar Detayları

BAYKAN, Umut Naci, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 06460, Dikmen, Ankara, Türkiye