Yazar Detayları

ÖZGÖNENEL, Okan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Müm.Böl.– Samsun, Türkiye