DOĞAL TAŞ PLAKALARIN ISIL İLETKENLİK BAKIMDAN TERMOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ

Gökhan DURMUŞ, Gökhan GÖRHAN

Öz


Bu çalışmada, Afyonkarahisar bölgesinden temin edilen ve yapılarda çeşitli alanlarda kullanılan bej, traverten ve andezit doğal taşının termal kamera ile  ısı etkisi incelenmiştir. Kullanılan bu doğal taşların arka yüzeylerinden üç farklı zamanda (45 sn, 145 sn ve 255 sn)  verilen  ısının ön yüzeyde meydana gelen  ısı değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar faktör analiz yöntemiyle değerlendirilerek  ısı iletkenlik değerleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuçta literatürdeki ısı iletkenlik değerleriyle doğal taşların termografik görüntüleri kıyaslandığında, doğal taşların  ısı iletkenlik katsayılarının birbirine yakın olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


Termal Kamera;Termografi;Isı İletkenlik; Doğal Taş

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178