DUVAR RENGİNİN AYDINLATMADA GÜÇ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ve ÖRNEK BİR UYGULAMA

Kevser DİNCER, Halil KÖSE, Oktay DEDE, Serdar PENEKLİ, Mustafa TOSUN

Öz


Bu çalışmada, duvar renginin aydınlatmada güç performansına etkisi
incelenmiştir. Aydınlatma LED (Ligth Emitted Diode)’lerle sağlanmıştır ve LED rengi
beyaz seçilmiştir. LED’lerin enerji ihtiyacı güneş panelleri aracılığıyla güneşten elde
edilmiştir. Dört ayrı duvar rengi için aydınlatma performansı incelenerek güneş
panelinin gücü belirlenmiştir. En fazla enerji ihtiyacı koyu gri tavan, koyu yeşil duvar
renginde oluşmuştur. Koyu yüzeylerde ışığın az yansımasından dolayı seçilen
aydınlatma şiddetini sağlamak için daha fazla enerji ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Beyaz
yüzeylerin ve yansıtma katsayısı aynı olan temiz badanalı yüzeylerin kullanılmasında en
az enerji gerektiği görülmüştür. Aylık güneşlenme sürelerine göre, yaz aylarında panel
ihtiyacı azaldığı, kış aylarında arttığı görülmüştür. En az enerji ihtiyacı temmuz ayında,
en fazla enerji ihtiyacı ise aralık-ocak aylarında oluştuğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Aydınlatma, güneş paneli; LED; güç performansı.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178