PİŞİRME HIZININ VE PLASTİKLİK SUYUNUN TUĞLA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Gökhan GÖRHAN, Sercan ÇELİK

Öz


Bu çalışmada farklı pişirme hızları ve plastiklik suyunun tuğla özelliklerinde
meydana getirdiği etkiler araştırılmıştır. Çalışmada hammadde olarak kullanılan kil
Çorum bölgesinden temin edilmiştir. Karışımların hazırlanması amacıyla kil malzemesi
öncelikle laboratuvar tipi seramik bilyeli değirmende tane boyutu maksimum 1 mm
oluncaya kadar öğütülmüştür. Ardından iki farklı oranda (% 20 ve % 25) plastiklik suyu
eklenerek tuğla çamurları yoğrulmuş ve plastiklik kalitesinin artması amacıyla
dinlenmeye bırakılmıştır. Dinlendirilen tuğla çamurları manuel olarak 25 x 50 mm
boyutlarında silindir prizma şeklinde şekillendirilmiştir. Üretilen tuğla örnekleri bir gün
süreyle laboratuvar ortamında bekletildikten sonra, etüvde +105 Co
’de değişmez
ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan örnekler üç farklı pişirme hızında
(yavaş, orta, hızlı) laboratuvar tipi elektrikli fırında pişirilmiştir. Elde edilen bulgulara
çift etkenli varyans çözümlemesi (ANOVA) ve ortalama karşılaştırma testleri
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre pişirme rejiminin tuğla özelliklerinde önemli bir
değişime sebep olmadığı ve örnekler arasında önemli bir farklılığın oluşmadığı
gözlenmiştir. Karışımların hazırlanması sırasında bünyeye eklenen plastiklik suyunun
artması ile örneklerin basınç dayanım değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir


Anahtar Kelimeler


Kil; Tuğla; Pişirme hızı; Plastiklik suyu

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178