PLASTİK BİR SU ISITICININ EKO-TASARIM STRATEJİSİNE GÖRE YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

Neslihan TOP, Veysel OZDEMIR, İsmail SAHIN

Öz


PLASTİK BİR SU ISITICININ EKO-TASARIM STRATEJİSİNE GÖRE YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

Özet

Teknolojinin gelişimi ve artan refah seviyesiyle birlikte piyasada yeni pazar ihtiyaçları ve kullanıcı beklentileri ortaya çıkmaktadır. Yeni geliştirilen bir ürün, tüketicilerin sosyal ve ekonomik beklentilerini karşılamakla birlikte tüketim kültürü üzerinde bir rol oynamalıdır. Ürün tasarımı sürecinde, tasarımcı ve mühendisler tarafından ürünün çevresel etkileri göz önünde bulundurularak, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına öncelik verilmeli ve minimum atık prensibi benimsenmelidir. Tüketiciler ise sürdürülebilirlik bilinciyle ürün satın almalıdır. Bir ürünün sürdürülebilirliği, çevresel açıdan eko-uyumlu malzemelerin uygun oranlarda kullanımını ve doğru montaj sürecini kapsamaktadır. Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis - LCA) yöntemi ile ürün tasarımında kullanılan malzeme, enerji ve üretim sürecinin eko-tasarım stratejisine göre uygunluğu test edilebilmektedir. Bu çalışmada, plastik bir su ısıtıcının yaşam döngüsü analizi ticari bir yazılım ile gerçekleştirilmiştir. Su ısıtıcısını meydana getiren bileşenlerin ağırlığı, üretildikleri malzeme ve üretim şekli belirlenerek toplam LCA değeri ve CO2 salınım miktarı elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre mevcut tasarım üzerinde iyileştirmeler yapılarak nihai tasarım için LCA işlemi tekrarlanmıştır. İşlem sonucunda yaklaşık %20 oranında bir iyileştirme sağlandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik tasarım, Yaşam döngüsü analizi, Sürdürülebilir tasarım

LIFE CYCLE ANALYSIS ACCORDING TO THE ECO-DESIGN STRATEGY OF A PLASTIC KETTLE

Abstract

With the development of technology and increasing welfare, new market needs and user expectations arise in the market. A newly developed product, while meeting the social and economic expectations of consumers, should play a role in the consumption culture. In the product design process, the use of recyclable materials should be prioritized by designers and engineers, taking into account the environmental effects of the product, and the principle of minimum waste should be adopted. Consumers should buy products with the awareness of sustainability. The sustainability of a product includes the use of environmentally eco-compatible materials at appropriate rates and the correct assembly process. With the Life Cycle Analysis (LCA) method, the suitability of the materials, energy and production process used in product design can be tested according to the eco-design strategy. In this study, life cycle analysis of a plastic kettle was carried out with a commercial software. By determining the weight of the components that make up the water heater, the material they are produced from and the production method, the total LCA value and CO2 emission amount were obtained. According to the analysis results, improvements were made on the existing design and the LCA process was repeated for the final design. It was determined that an improvement of approximately 20% was achieved as a result of the process.

Keywords: Ecological design, Life cycle analysis, Sustainable design


Anahtar Kelimeler


Ekolojik tasarım, Yaşam döngüsü analizi, Sürdürülebilir tasarım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bereketli I, Genevois ME. An integrated QFDE approach for identifying improvement strategies in sustainable product development. Journal of cleaner production, 2013;54:188-98.

Grübler A, Nakićenović N, Victor DG. Dynamics of energy technologies and global change. Energy policy, 1999;27:247-80.

Omer AM. Energy, environment and sustainable development. Renewable and sustainable energy reviews, 2008;12:2265-300.

Luttropp C, Lagerstedt J. EcoDesign and The Ten Golden Rules: generic advice for merging environmental aspects into product development. Journal of Cleaner Production, 2006;14:1396-408.

Cooper T. Creating an economic infrastructure for sustainable product design. Journal of sustainable product design, 1999;7-17.

Bilici N, Pehlivanlı R, Demirkılınç S. Innovation and Global Issues In Social Sciences Extended Abstracts Book. 2017.

Rich P. Afrika’da Sürdürülebilir Yaklaşımlar Arayışında Bir Mimar: Peter Rich Mimarlıkta Çağdaş Söylenceler. Mimarist. 2014;50:1-51.

Bozkurt M. İnternet: https://xxi.com.tr/i/sosyal-adalet-icin-sosyal-icerik-uzerinden-uretmek. Erişim Tarihi: 14.10.2020.

Allione C, De Giorgi C, Lerma B, Petruccelli L. From ecodesign products guidelines to materials guidelines for a sustainable product. Qualitative and quantitative multicriteria environmental profile of a material. Energy, 2012;39:90-9.

Charter M, Tischner U. Sustainable solutions. London: Routledge. 2001.

World Commission on Environment and Development (WCED). Our common future. London: Oxford University Press. 1987

Karlsson R, Luttropp C. EcoDesign: what's happening? An overview of the subject area of EcoDesign and of the papers in this special issue. Journal of cleaner production, 2006;14:1291-8.

Lerma B, De Giorgi C, Allione C. Design e materiali. Sensor-ialità_sostenibilità_progetto. Milan: FrancoAngeli; 2011.

Casamayor JL, Su D. Integration of eco-design tools into the development of eco-lighting products. Journal of Cleaner Production, 2013;47:32-42.

Dewulf W. A Pro-active Approach to Eco-design: Framework and tools, PhD,Catholic University of Leuven, Belgium. 2003.

Vinodh S, Rathod G. Integration of ECQFD and LCA for sustainable productdesign. Journal of Cleaner Production. 2010;18;833-42.

Gallego Schmid A, Jeswani HK, Mendoza JMF, Azapagic A. Life cycle environmental evaluation of kettles: Recommendations for the development of eco-design regulations in the European Union. Science of the Total Environment, 2018;625:135-46.

Brezet H, Stevels A, Rombouts J. LCA for ecodesign: the Dutch experience. In Proceedings First International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing. IEEE. 1999.

Fleischer G, Schmidt WP. Iterative screening LCA in an eco-design tool. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1997;2:20-4.

Cappelli F, Delogu M, Pierini M. Integration of LCA and EcoDesign guideline in a virtual cad framework. Proceedings of LCE. 2006;185-8.

Finkbeiner M. The international standards as the constitution of life cycle assessment: the ISO 14040 series and its offspring. In Background and Future Prospects in Life Cycle Assessment. Springer, Dordrecht. 2014.

Niemann, J. et al. : Design of Sustainable Product Life Cycles, Springer, Berlin 2009.

Di Sorrentino EP, Woelbert E, Sala S. Consumers and their behavior: state of the art in behavioral science supporting use phase modeling in LCA and ecodesign. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2016;21:237-51.

Hertwich EG, Roux C. Greenhouse gas emissions from the consumption of electric and electronic equipment by Norwegian households. Environ Sci Technol 2011;45:8190-6.

Rio M, Reyes T, Roucoules L. A framework for ecodesign: an interface between LCA and design process. Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. 2011;9:121-6.

Product Design for the Enviroment. İnternet: http://www.productdesignenvironment.info/concepts3.htm. Erişim Tarihi: 11.11.2020.

Parts of a Kettle. İnternet: https://karisimby.wordpress.com/2009/08/09/parts-of-a-kettle/. Erişim Tarihi: 03.06.2020.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178