KAPALI DEVRE SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ İÇİN TÜRBÜLANS PERDESİ TASARIMI, ÜRETİMİ VE BÜTÜNLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Harun GÖKÇE

Öz


KAPALI DEVRE SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ İÇİN TÜRBÜLANS PERDESİ TASARIMI, ÜRETİMİ VE BÜTÜNLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Özet

Rüzgar tünellerinde akım kalitesinin artırılması ve daha homojen bir dağılımın elde edilmesi için perde ve bal peteği olarak adlandırılan elekler kullanılmaktadır. Bu elekler tünel içerisinde oluşan türbülans seviyesinin ve akıştaki açısallığın azaltılmasını sağlamaktadır. Daralma konisi olarak ifade edilen ve devamında test odasına çıkan alanın önüne yerleştirilen bu yapılar, test odası içerisindeki akış davranışının istenilen kaliteye yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Ankara Ses Altı Rüzgar Tüneli’nde kullanılacak türbülans perdesinin boyutlarının belirlenmesi, tasarlanması ve tünel döngüsü içerisine bütünlenme süreci anlatılacaktır. Özellikle perdenin tünel içerisinde gerilmesini sağlamak için geliştirilen gerdirme mekanizması tanıtılmıştır. Tel örgüsü boyutlarının belirlenmesinde gözeneklik ve blokaj oranı referans alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar tüneli, Türbülans perdesi, Gerdirme mekanizması.

INVESTIGATION OF TURBULENCE SCREEN DESIGN, PRODUCTION AND INTEGRATION FOR CLOSED CIRCUIT SUBSONIC WIND TUNNEL

Abstract

Screen and honeycomb screens are used in wind tunnels to increase the quality of the flow and to obtain a more homogeneous distribution. These screens reduce the level of turbulence that occurs in the tunnel and the angularity of the flow. These structures, which are expressed as a contraction cone and placed in front of the area leading to the test chamber, aim to bring the flow behavior in the test chamber closer to the desired quality. In this study, the determination of the dimensions of the turbulence screen to be used in the Ankara Subsonic Wind Tunnel, its design, and the integration process into the tunnel cycle will be explained. Especially, the tension mechanism developed to stretch the screen inside the tunnel has been introduced. The porosity and blockage rate was taken as reference in determining the wire mesh dimensions.

Keywords: Wind tunnel, Turbulence screen, Tension mechanism.


Anahtar Kelimeler


Rüzgar tüneli, Türbülans perdesi, Gerdirme mekanizması

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barlow J. B., Rae W. H., Pope A. Low-speed wind tunnel testing, Third Edition Book, John Wiley Sons New York; 1999.

Li, C.G., Liu, Y., Chueng J.K. Wind tunnel test of honeycomb in improving flow quality, Advenced Materials Research 2013; 774-776: 275-278.

Andrew W. Low turbulence wind tunnel design and wind turbine wake characterization, University of Wisconsin-Milwaukee Yüksek Lisans Tezi; 2013.

Mahesh K. P., Amiya K. S. Design of low cost open circuit wind tunnel: a case study, Indian Journal of Science and Technology 2016; (9)30.

Şenol, S. Emişli tip bir sesaltı rüzgar tüneli tasarımı ve bilgisayar destekli simülasyonu, Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi; 2006.

Rae, W.H., Pope, A. Low speed wind tunnel testing, Second Edition Book Cambridge University; 1984.

Kulkarni V., Sahoo, N., Chavan, S.D. J. Simulation of honeycomb screen combinations for turbulence management in a subsonic wind tunnel, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 2011; 99:1, 37-45.

Scheiman J., Brooks, J.D. Comparison of experimental and theoretical turbulance reduction from sceens, honeycomb and honeycomb screen combination, AIAA 80-0433R, 1981; 638-641.

Mehta, R.D. Turbulent boundary layer perturbed by a screen, AIAA Journal 1985; 23(9) 1335-1347.

Karnik, U., Tavoularis, S. Generation of uniform shear with the use of screens, Experiments in Fluids, 1987; 5:247-254.

Santos, A.M., Souza, D.B., Costa, F.O., Farias, M.H., Massari, S.E. Effects of screens set characteristics on the flow field in a wind tunnel, Journal of Physics Conference Series; 2016.

De Vahl, D.G. The flow of air through wire screens, Proceedings of the First Australasian Conference Held at the University of Western Australia, 1964: 191-212.

TÜBİTAK SAGE Ankara Rüzgar Tüneli online: https://www.art.gov.tr/

Besni, F., Gökçe, H., Günacar, G., Başçı, H., Küçük, U.C., Ertürk, B., Kurun, S. “Ankara Rüzgar Tüneli Modernizasyonu ve Yetenek Artırma Faaliyetleri”, UHUK 8. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı; 2020.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178