FEATURE EXTRACTION AND RECOGNITION ON TRAFFIC SIGN IMAGES

Ilkay CINAR, Yavuz Selim TASPINAR, Mucahid Mustafa SARITAS, Murat KOKLU

Öz


FEATURE EXTRACTION AND RECOGNITION ON TRAFFIC SIGN IMAGES

Abstract

It is vital that the traffic signs used to ensure the order of the traffic are perceived by the drivers. Traffic signs have international standards that allow the driver to learn about the road and the environment while driving. Traffic sign recognition systems have recently started to be used in vehicles in order to improve traffic safety. Machine learning methods are used in the field of image recognition. Deep learning methods increase the classification success by extracting the hidden and interesting features in the image. Images contain many features and this situation can affect success in classification problems. It can also reveal the need for high-capacity hardware. In order to solve these problems, convolutional neural networks can be used to extract meaningful features from the image. In this study, we created a dataset containing 1500 images of 14 different traffic signs that are frequently used on Turkey highways. The features of the images in this dataset were extracted using convolutional neural networks from deep learning architectures. The 1000 features obtained were classified using the Random Forest method from machine learning algorithms. 93.7% success was achieved as a result of this classification process.

Keywords: Classification, Convolution neural network, Feature extraction, Random forest, Traffic signs

TRAFİK İŞARETİ GÖRÜNTÜLERİNDE ÖZELLİK ÇIKARMA VE TANIMA

Özet

Trafiğin düzenini sağlamak amacıyla kullanılan trafik levhalarını sürücülerin algılaması hayati önem taşımaktadır. Sürüş esnasında sürücünün yol ve çevre hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan trafik levhaları uluslararası standartlara sahiptir. Trafik levhası tanıma sistemleri son zamanlarda trafik güvenliğini arttırmak amacıyla araçlarda kullanılmaya başlamıştır. Makine öğrenmesi yöntemleri görüntü tanıma alanında kullanılmaktadır.  Derin öğrenme yöntemleri, görüntüde yer alan gizli ve ilginç özellikleri çıkarak sınıflandırma başarısını arttırmaktadır. Görüntüler çok sayıda özellik içermektedir ve bu durum sınıflandırma problemlerinde başarıyı etkileyebilmektedir. Ayrıca yüksek kapasiteli donanım gereksinimini de ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için görüntüden anlamlı özelliklerin çıkarılmasında konvolüsyonel sinir ağları kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki karayollarında sıklıkla kullanılan 14 farklı trafik levhasına ait 1500 görüntü içeren bir veriseti tarafımızca oluşturulmuştur. Bu veriseti kullanılarak derin öğrenme mimarilerinden konvolüsyonel sinir ağları kullanılarak görüntülerin özellikleri çıkarılmıştır. Elde edilen 1000 özellik makine öğrenmesi algoritmalarından Random Forest yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma işlemi sonucunda %93.7 başarı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konvolüsyonel sinir ağları, Özellik çıkarma, Random forest, Sınıflandırma, Trafik işaretleri

 


Anahtar Kelimeler


Classification, Convolution neural network, Feature extraction, Random forest, Traffic signs

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Smirnov, E.A., D.M. Timoshenko, and S.N. Andrianov, Comparison of regularization methods for imagenet classification with deep convolutional neural networks. Aasri Procedia, 2014. 6: p. 89-94.

Aytaç, Z.İ., İ. İşeri, and B. Dandil, Trafik Hız Sınırlama Levhalarının Nesne Tanıma Modeli ile Sınıflandırılması.

Huang, Z., et al., An efficient method for traffic sign recognition based on extreme learning machine. IEEE transactions on cybernetics, 2016. 47(4): p. 920-933.

Mannan, A., et al., Optimized segmentation and multiscale emphasized feature extraction for traffic sign detection and recognition. Journal of Intelligent Fuzzy Systems 2019. 36(1): p. 173-188.

Ghica, D., S.W. Lu, and X. Yuan. Recognition of traffic signs by artificial neural network. in Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks. 1995. IEEE.

Han, Y., K. Virupakshappa, and E. Oruklu. Robust traffic sign recognition with feature extraction and k-NN classification methods. in 2015 IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT). 2015. IEEE.

Kiran, C., L.V. Prabhu, and K. Rajeev. Traffic sign detection and pattern recognition using support vector machine. in 2009 Seventh International Conference on Advances in Pattern Recognition. 2009. IEEE.

Tashiev, İ., et al., Konvolüsyonel Sinir Ağı Kullanarak Gerçek Zamanlı Araç Tipi Sınıflandırması Real-Time Vehicle Type Classification Using Convolutional Neural Network.

Tüfekçi, M. and F. Karpat, Derin Öğrenme Mimarilerinden Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) Üzerinde Görüntü İşleme-Sınıflandırma Kabiliyetininin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi.

Kizrak, M.A. and B. BOLAT, Derin öğrenme ile kalabalık analizi üzerine detaylı bir araştırma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2018. 11(3): p. 263-286.

Özkan, İ. and E. Ülker, Derin Öğrenme ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2017. 6(3): p. 85-104.

Türkoğlu, M., et al., Derin Evrişimsel Sinir Ağı Kullanılarak Kayısı Hastalıklarının Sınıflandırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 9(1): p. 334-345.

Doğan, F. and İ. Türkoğlu, Derin öğrenme algoritmalarının yaprak sınıflandırma başarımlarının karşılaştırılması. Sakarya University Journal of Computer Information Sciences, 2018. 1(1): p. 10-21.

Mao, W. and F. Wang, New advances in intelligence and security informatics. 2012: Academic Press.

Chakure, A. Random Forest Regression. 2019 [Access Date: 10 July 2020]; Available from: https://towardsdatascience.com/random-forest-and-its-implementation-71824ced454f.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178