YÜKLENİCİ FİRMALARIN İNŞAAT PROJELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE RİSK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ AMAÇLI BİR ALAN ÇALIŞMASI

Latif Onur UĞUR, Umut Naci BAYKAN

Öz


Yüklenici inşaat firmalarının planlama ve risk yönetimi algılamalarının belirlenmesi,
eksiklik ve gerekliliklerin anlaşılması, bugünkü durumun fotoğrafının çekilmesi ve bu
veriler yardımıyla ileriye yönelik projeksiyonların yapılabilmesi, tedbirlerin
alınabilmesi bu çalışmanın ana amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda
yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren inşaat firmalarına risk algılama ve tutumlarının
değerlendirildiği bir anket uygulanmıştır. Edinilen bulgulara göre firmalarımız geç
tamamlanma ve kalite düşüklüğü problemlerini az, maliyet artışı sıkıntısını ise çok
sıklıkta yaşamaktadırlar. Tasarım riskleri orta, çevresel riskler düşük, finansal/ekonomik
riskler en fazla, politik ve yasal riskler orta ve fazla sıklıkta yaşanmaktadır.
Belirsizliklerin ölçülebilir hale getirilmesi, modern planlama tekniklerinin kullanılması
ve ciddi sözleşme yönetimi uygulamalarının yapılması gerektiği düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Risk algılaması, Risk tutumu; Belirsizlik; Risk yönetimi; Planlama.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178