TARİHİ SİLLE SUBAŞI HAMAMI TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ

Burak KORKMAZ, Salih CENGİZ, Elif Naz KAMANLI, Alptuğ ÜNAL, Mehmet KAMANLI

Öz


TARİHİ SİLLE SUBAŞI HAMAMI TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ

Özet

Bu çalışmada, 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen ve Konya İli Selçuklu İlçesi’ne bağlı Sille Ak Mahallesi’nde bulunan tarihi Subaşı Hamamı’nın mevcut durum değerlendirmesi yapılıp, yapının statik ve dinamik yükler altındaki durumu incelenmiştir. Yapının üç boyutlu modeli oluşturulmuş, sonlu elemanlar yöntemine göre lineer analizi yapılmış ve taşıyıcı elemanları üzerinde oluşan gerilmeler ile yerdeğiştirmeler incelenmiştir. Subaşı Hamamı mimari açıdan kesit ve iç tasvir olarak iki sıcaklık, iki ılıklık ve bir su deposundan oluşmaktadır. İki sıcaklık ve iki ılıklık mekanının üzeri tuğladan yapılmış kubbeden, su deposunun üzeri ise beşik tonoz ile örtülmüştür. 19.5x18 metre boyutuna sahip olan hamamın yapılan araştırma, inceleme ve analiz sonucunda, yapının mevcut kesitlerinin büyük olmasından dolayı basınç ve kesme gerilmelerine karşı yeterli dayanımının olduğu; kubbe, beşik tonoz ve kapı köşelerinde bazı çatlakların oluştuğu; modal analiz sonunda mod şekilleri incelendiğinde en fazla zorlanan kısmın beşik tonoz olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapı, Yığma Yapı, Taşıyıcı Sistem Analizi, Statik Lineer Analiz

STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL SILLE SUBASI BATH

Abstract

In this study, the present situation of the historical Subasi Bath, which was built in the 19th century Ottoman Period and located in the Sille Ak District of the Selcuklu District of Konya Province, was evaluated and the status of the building under static and dynamic loads was examined. A three-dimensional model of the structure was created using a computer program, a linear analysis was made according to the finite element method, and the stresses and displacements on the carrier elements were examined. Subasi Bath consists of two the hottest rooms, two the tepidity rooms and one water reservoir in terms of architectural cross-section and internal depiction. The hottest and the tepidity rooms spaces are covered with a dome made of brick, while the water tank is covered with a cradle vault. As a result of the research, examination and analysis of the bath, which has a size of 19.5x18 meters, it has sufficient resistance against pressure and shear stresses due to the big cross sections of the building; there are some cracks in the dome, cradle vault and door corners; When the modal analysis was examined, the most critical part was found to be the cradle vault.

Keywords: Historical Structure, Masonry Structure, Structural Analysis, Static Analysis


Anahtar Kelimeler


Tarihi Yapı, Yığma Yapı, Taşıyıcı Sistem Analizi, Statik Lineer Analiz

Tam Metin:

PDF

Referanslar


TS498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

TBDY 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği.

Özönder H, Konya Dünden Bugüne, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2005.

Aras F, Krstevska L, Altay G, Tashkov L. Experimental and numerical modal analyses of a historical masonry palace, Construction and Building Materials 2011 25:1 81-91.

Akan A E. Tarihi Ahşap Sütunlu Camilerin Sonlu Elemanlar Analizi ile Taşıyıcı Sistem Performansının Belirlenmesi, SDU International Journal of Technological Science 2010 2:1.

Krestevska K, Taskov L, Gramatikov K. Experimental and numerical investigations on the Mustafa Pasa mosque large scale model, Workshop COST C, 2007 30-31.

Lourenço P B. Computations on historic masonry structures, Progress in Structural Engineering and Materials 2002 4:3 301-319.

Saydan M. Konya bölgesindeki tarihi yapılarda sıklıkla kullanılan Sille Taşı'nın bazı mekanik, minerolojik, jeokimyasal ve puzolanik özelliklerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

ŞEKER B Ş, DOĞANGÜN A, ÇAKIR F. MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA CAMİ TAŞIYICI SİSTEMİ ÜZERİNE İRDELEME, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2013 5:1 112-120.

KAMANLI M, DEMİRÖZ A, AŞIK F M, KAÇMAZ F, HANKAYA M. 2017, Kare Planlı 13 Yy. Anadolu Selçuklu Yapısı Konya Zenburi Mescidinin Statik Analizi Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2-4 Kasım, Trabzon, Türkiye.

Kamanli M, Jaihoon E H, Ünal A. TBDY 2018’e Göre Tarihi Sille Ak Caminin Statik Analizi, Selçuk-Teknik Dergisi 2019 18:3 134-151.

Votsis R A, Kyriakides N, Chrysostomou C Z, Tantele E, Demetriou T. Ambient vibration testing of two masonry monuments in Cyprus, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2012 43: 58-68.

Bayülke N. 2011, Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim, Ankara/Türkiye.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178