BAĞLAYICI ÖZELLİĞİ ARTIRILAN HARÇLA OLUŞTURULAN YIĞMA DUVARLARIN MEKANİKSEL DAVRANIŞLARI

Recep KANIT, M.Sami DÖNDÜREN

Öz


Bu çalışmada,  normal harçla hazırlanan bir yığma duvar numunesiyle, katkı maddesi kullanılarak bağlayıcı özelliği artırılmış harçla hazırlanan bir yığma duvar numunesinin mekaniksel davranışları araştırılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada, ASTM 1391-81’de önerilen, yığma duvar numuneleri için standart kayma gerilmesi deney tekniği kullanılmıştır. Bunun için ilk önce en uygun yapışma oranını verecek katkı maddesinin miktarını belirlemek amacıyla 6 adet aynı boyutlarda duvar numunesi değişik katkı miktarları kullanılarak örülmüştür. Daha sonra bu duvar numuneleri deneye tabi tutulmuş ve en uygun katkı maddesi miktarı belirlenmiştir. Katkı maddesi miktarı belirlendikten sonra,  normal harçla örülmüş numune ile katkı maddesinin en iyi sonuç verdiği numune arasındaki farklar araştırılmıştır. Deney numunelerinde gözlenen davranışlar ve deney sonucu oluşan çatlaklar incelenmiş,  τ   (kayma gerilmesi) değerleri ile yük-deplasman grafikleri karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yığma duvar; katkı malzemesi; mekaniksel davranış; bağlayıcı özellik

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178