KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERDE AŞILAYICILARIN MİKROYAPI ve MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Abdullah AYDOĞUŞ, Mustafa ACARER, Memduh KARA

Öz


KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERDE AŞILAYICILARIN MİKROYAPI ve MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Özet

Küresel grafitli dökme demirlerin alaşımlarından biri olan EN-GJS 400-15, yüksek darbe direnci, yüksek uzama kabiliyeti olan bir demir karbon alaşımıdır. Diğer küresel grafitli dökme demir çeşitlerine göre üretilebilirliği, maliyet ve üretim yöntemi açısından bakıldığında endüstride kullanımı oldukça yaygındır. Endüstride kullanımda olan farklı kimyasal bileşimlerde aşılayıcı malzemeler bulunmaktadır. Aşılayıcı malzemelerin endüstride, miktar ve kullanım yöntemleri farklılık göstermektedir. Bu sebeple bu çalışmada Baryum (Ba), Bizmut (Bi) ve Seryum (Ce) içerikli aşıların mikro yapısal ve mekanik özelliklere olan etkileri incelenmiştir. Kullanılan aşılayıcılar arasında Baryum (Ba) esaslı aşılayıcı malzemenin Kükürt (S) elementi kimyasal analizine ve mikro yapıya olan etkisi incelenmiştir. Mikroyapı karakterizasyonu optik mikroskop, mekanik özellikler ise sertlik değerleri sonuçları olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel grafitli dökme demir, aşılayıcı, EN-GJS 400-15, Baryum (Ba), Bizmut (Bi), Seryum (Ce), Kükürt (S), mikro yapı, mekanik test

EFFECT OF INOCULANTS ON MICROSTRUCTURE and MECHANICAL PROPERTIES IN SPHROIDAL GRAPHITE CAST IRONS

Abstract

EN-GJS 400-15, one of the alloys of spheroidal graphite cast iron, is a type of iron with its high impact resistance and high elongation properties. Compared with other types of spheroidal graphite cast iron, it has been in widespread use in industry from the point of producibility, cost and production process. Inoculants with various chemical compositions are present for industrial use. Inoculants vary in terms of amount and usage in industry. For that reason, within the scope of this study, the effects of inoculants with Barium (Ba), Bismuth (Bi) and Cerium (Ce) on microstructural and mechanic properties are investigated. Among the used inoculants, the impact of inoculants containing Barium (Ba) on the chemical analysis of the element Sulfur (S) and microstructure is analyzed. Microstructures are evaluated via optic microscope while mechanic properties are evaluated in terms of hardness.

Keywords: Spheroidal graphite cast iron, Inoculant, EN-GJS 400-15, Barium (Ba), Bismuth (Bi), Cerium (Ce), Sulfur (S), Microstructure, Mechanic test


Anahtar Kelimeler


Küresel grafitli dökme demir, aşılayıcı, EN-GJS 400-15, Baryum (Ba), Bizmut (Bi), Seryum (Ce), Kükürt (S), mikro yapı, mekanik test

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KARADENİZ E., ÇOLAK M., BARUTÇU F., GGG- 60 Küresel Grafitli Dökme Demirin Aşılayıcı Türü ve Miktarının İçyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (2017), 275-282

OLSEN, S.O., HARTUNG, C., “Recovery of Mg in a Ductile Iron Process”, Elkem Foundry Products, Kristiansand, Norway, 2003.

STEFANESCU, D.M., “ASM Handbook Metals Handbook, Vol.15, Casting”, ASM International, Metals Park, pp. 296-307, Ohio, 1988. FREDRIKSSON H., STJERNDAHL A., TINOCO J., “On the Solidification of Nodular Cast Iron and its Relation to the Expansion and Contraction”, Materials Science and Engineering, A 413–414, 363-372, 2005.

FREDRIKSSON H., STJERNDAHL A., TINOCO J., “On the Solidification of Nodular Cast Iron and its Relation to the Expansion and Contraction”, Materials Science and Engineering, A 413–414, 363-372, 2005.

ECOB, C.M., HARTUNG, C., “An Alternative Route for the Production of Compacted Graphite Irons”, ASA, Eklem , Norway, 2004.

YAZMAN, Ş., “Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Kesme Parametrelerinin İşlemeye Etkilerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

METALS HANDBOOK, “Nondestructive Evaluation and QUALİTY CONTROL”, Sintercast Yayını, 231-236, 2006.

PEARCE, J., “Dökme Demirlerin Aşılanması: Uygulama ve Gelişmeler”, Metal Casting Technologies, 2007.

HEINE, R.W., “Nodule Count: the Benchmark of Ductile İron Solidification”, AFS Transactions, 93(84), 879-884, 1993.

DAWSON, S., HOLLINGER, I., ROBBINS, M., DAETH, J., REUTER, U., SCHULTZ, H., “The Effect of Metallurgical Variables on the Machinability of Compacted Graphite Iron”, Society of Automotive Engineers, Inc., 2001.

WEBSTER, P.D., “Fundamentals of Foundry Technology”, First Published, Portcullis Press Ltd., s:246-252, 1980.

SKALAND, T., “Nucleation Mechanisms in Ductile Iron”, Elkem foundry products, Kristiansand, Norway, 2005.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178