ADAPTİF BULANIK MANTIK KONTROLÜ İLE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİ TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

Kübra Nur ZORLU, Abdulkadir SADAY, İsmail SARITAŞ

Öz


ADAPTİF BULANIK MANTIK KONTROLÜ İLE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİ TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

Özet

Enerji ihtiyacının teknolojik gelişmelere ve popülasyona bağlı olarak günden güne artması, insanları alternatif enerji kaynakları bulmaya yönlendirmektedir. Alternatif enerji kaynakları arasında en çok kullanılan kaynak, farklı enerji türlerine dönüştürülebilmesi ve kolay erişilebilmesi nedeniyle güneş enerjisidir. Ülkemiz, güneş enerjisinin kaynak olarak kullanılması açısından elverişli bir konuma sahiptir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin üretilebilmesi için fotovoltaik paneller kullanılmaktadır. Bu noktada önemli olan, fotovoltaik paneller yardımıyla kaynaktan alınan enerjiden mümkün olduğunca çok verim sağlayabilmektir. Yüksek seviyede verimin elde edebilmesi için, güneş ışınlarının panele mümkün olduğunca dik ve uzun süre ulaşması gerekmektedir. Bu amaçla da panelin güneşi izlediği sistemler geliştirilmiştir. Güneşi takip sistemleri tek veya iki eksenli olarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, adaptif bulanık mantık kontrolü kullanarak, güneş takip sistemlerinin kontrolünü sağlamak ve güneş enerjisinden elde edilen verimin artırılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, güneş enerjisinden maksimum verimin elde edilebilmesi için, adaptif bulanık mantık kontrollü bir maksimum güç noktası izleyici (MPPT) sistemi tasarlanarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adaptif bulanık kontrol, Bulanık mantık, Fotovoltaik panel, MPPT, Güneş takip sistemi

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MAXIMUM POWER POINT TRACKER WITH ADAPTIVE FUZZY LOGIC CONTROL

Abstract

The increase in energy demand due to technological developments and population, leads people to find alternative energy sources. Among the alternative energy sources, solar energy is the most widely used source because of its’ transformation to different energy types and easy access. Our country has a favorable position in terms of using solar energy as a source. Photovoltaic panels are used to generate electrical energy from solar energy. At this point it is important to provide as much efficiency as possible from the energy taken from the source with the help of photovoltaic panels. In order to achieve a high level of efficiency, the sun's rays must reach the panel as perpendicular and as long as possible. For this purpose, systems which the panel tracks the sun have been developed. Solar tracking systems are designed as single axis or multi axis. The aim of this study is to provide control of solar tracking systems and to increase the efficiency of solar energy by using adaptive fuzzy logic control. For this purpose, a maximum power point tracker (MPPT) system with adaptive fuzzy logic control has been designed and implemented in order to obtain maximum efficiency from solar energy.

Keywords: Adaptive fuzzy control, Fuzzy logic, Photovoltaic panel, MPPT, Solar tracking system


Anahtar Kelimeler


Adaptif bulanık kontrol, Bulanık mantık, Fotovoltaik panel, MPPT, Güneş takip sistemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


M. B. ATEŞ, H. DEMİR, E. ÜRESİN, Ş. TUNÇ, and H. ERDİ, "Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi," Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2009.

R. ÇAKMAK and İ. H. ALTAŞ, "Bulanık Mantık Tabanlı MGNT Sistem Performansının Ani ve Yavaş Değişen Güneş Radyasyonu Koşullarında İncelenmesi," presented at the Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 2014.

M. F. BEYOĞLU, "Balıkesir İlinde Çift Eksenli Güneş Takip Sistemi ile Sabit Eksenli PV Sistemin Verimlerinin Karşılaştırılması," Elektrik Elektronik Mühendisliği, Balıkesir Üniversitesi, 2011.

D. Hohm and M. E. Ropp, "Comparative study of maximum power point tracking algorithms," Progress in photovoltaics: Research and Applications, vol. 11, no. 1, pp. 47-62, 2003.

F. Bouchafaa, I. Hamzaoui, and A. Hadjammar, "Fuzzy Logic Control for the tracking of maximum power point of a PV system," Energy Procedia, vol. 6, pp. 633-642, 2011.

O. Guenounou, B. Dahhou, and F. Chabour, "Adaptive fuzzy controller based MPPT for photovoltaic systems," Energy Conversion and Management, vol. 78, pp. 843-850, 2014.

B. Benlahbib, N. Bouarroudj, S. Mekhilef, T. Abdelkrim, A. Lakhdari, and F. Bouchafaa, "A Fuzzy Logic Controller Based on Maximum Power Point Tracking Algorithm for Partially Shaded PV Array-Experimental Validation," Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 24, no. 4, pp. 38-44, 2018.

S. Choudhury and P. K. Rout, "Adaptive Fuzzy Logic Based MPPT Control for PV System under Partial Shading Condition," International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), vol. 5, no. 4, pp. 1252-1263, 2015.

J. Yuan et al., "MPPT Strategy of PV System Based on Adaptive Fuzzy Control," in Advanced Materials Research, 2014, vol. 1008: Trans Tech Publ, pp. 63-67.

M. M. Refaat, Y. Atia, M. Sayed, and H. A. Fattah, "Adaptive Fuzzy Logic Controller as MPPT Optimization Technique Applied to Grid-Connected PV Systems," in Modern Maximum Power Point Tracking Techniques for Photovoltaic Energy Systems: Springer, 2020, pp. 247-281.

C. Robles Algarín, J. Taborda Giraldo, and O. Rodríguez Álvarez, "Fuzzy logic based MPPT controller for a PV system," Energies, vol. 10, no. 12, p. 2036, 2017.

L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," Information and control, vol. 8, no. 3, pp. 338-353, 1965.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178