BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONLU TİCARİ ARAÇLARDA ELEKTRONİK KONTROLLÜ DÜMENLEMENİN ARAŞTIRILMASI

Ahmet ADIYAMAN, Mustafa ACAROĞLU

Öz


BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONLU TİCARİ ARAÇLARDA ELEKTRONİK KONTROLLÜ DÜMENLEMENİN ARAŞTIRILMASI

Özet

Bu çalışmada; hava süspansiyonlu ticari ve ticari olmayan araçlarda kullanılan dümenleme mekanizmasının Ackermann prensibi ile elektronik olarak kontrol edilip edilemeyeceği incelenmiştir. Çalışma mekaniği SolidWorks CAD programında modellenmiş, pratiksel uygulaması gerçekleştirilmiş ve Arduino işlemci kullanılarak step ve DC motorlarla kontrol denemeleri üzerinde çalışılmıştır. Step motorla adım kontrol denemesi üzerinde çalışılırken, dc motor ile zaman ve sensör verileri incelenmiştir. Çalışma mekaniği denemesi yapılan 3 model için revize edilmiş ve Arduino yazılımı üzerinde yapılan revizyonlarla çalışma tamamlanmıştır. Adım motorun adım yük ve yoldaki gürültülerden çabuk etkilenebileceği gözlemlendiğinden dolayı adım motor kontrolü yerine DC motor açı kontrolü sağlanarak yapılan çalışmadan daha iyi sonuç alınabileceği gözlemlenmiş ve çalışmanın uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Mekaniğin ve döner mafsalların yataklamalarla desteklenmesi gerektiği, sürtünmenin minimuma indirip pozisyon kontrolünün doğru yapılması durumunda DC motordan verim alınabileceği gözlemlenmiş, hassaslığın daha önemli olması durumunda servo motor da kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağır vasıta araçları, elektronik kontrol dümenleme mekanizması, süspansiyon sistemi, Ackermann elektronik uygulaması

INVESTIGATION OF ELECTRONICALLY CONTROLLED STEERING SYSTEM IN INDEPENDENT SUSPENSION EQUIPPED COMMERCIAL VEHICLES

Abstract

In this study; we research that whether the steering mechanism is used in commercial or non-commercial vehicles can be controlled electronically with the Ackermann model. The working mechanics were modeled in SolidWorks CAD program, practical application was performed and controlled with Arduino processor by using stepper and DC motors. Step control experiment was carried out with step motor, time and sensor analyzed experiment was carried with dc motor. The study was revised for the 3 models that were tested mechanics and the study was completed with revisions made on Arduino software. Cause of the stepper motor step jumping problem; instead of the stepper motor, DC motor close circuit control is made possible. It was observed that the mechanics and rotary joints should be supported with bearings, if the friction is minimized and the position control is performed correctly, the efficiency can be obtained from the DC motor and the servo motor can be used if the accuracy is more important. 

Keywords: heavy vehicles, electronic control steering mechanism, suspension system, Ackermann electronic application


Anahtar Kelimeler


Ağır vasıta araçları, elektronik kontrol dümenleme mekanizması, süspansiyon sistemi, Ackermann elektronik uygulaması

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kuralay, S., Direksiyon Sistemi,

http://kisi.deu.edu.tr//mustafa.karaoglan/Sunu%2018%20Direksiyon%20Sistemi.pdf:[ Erişim Tarihi: 03.07.2018].

Breeman, Steering and Suspension Systems Standard and Custom Made, Netherlands,http://www.swalfgroup.com/PDF/en_steering_systems_Breeman.pdf: [Erişim Tarihi: 24.02.2018], 49.

Knowles, D., 2011, Automotive Suspension & Steering Systems, 5nd Edition, U.S., 1034.

Bauer, W., 2011, Hydropneumatic Suspension Systems, Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, Germany, 250.

Atmel Atmega, 2014, 8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System Programmable Flash, Datasheet,

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf, [Erişim Tarihi: 03.02.2019], 435.

Arduino, 2019, Arduino mega 2560-R3 IDE Bağlantı Programı ve Sürücüsü, http://www.arduino.cc/en/Main/Software, [Erişim Tarihi: 03.02.2019].

Arduino, 2019, Arduino mega 2560-R3 schematic.

http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf, [Erişim Tarihi: 03.02.2019], 1.

Adafruit Industries, 2018, Arduino Motor Sürücü Shield, https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-motor-shield.pdf, [Erişim Tarihi: 16.02.2019], 54.

Allegro Microsystems, 2009-2014, A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator, https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf, [Erişim Tarihi: 16.02.2019].

ST Microelectronics, 2000, L298N Dual Full-Bridge Driver Datasheet, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/9/8/L298N.shtml, [Erişim Tarihi: 10.02.2019].

DAF, Electronically Controlled Air Suspension,

https://www.daf.global/~/media/files/daf%20trucks/trucks/new%20cf%20and%20xf/infosheets/ecas/69637_daf_ecas_en.pdf: [Erişim Tarihi: 03.03.2018], 2.

VSE, 2009, Dynamic Truck and Trailer Suspension, http://www.foma.se/wp-content/uploads/2014/10/DTS_ENG_2009.pdf: [Erişim Tarihi: 11.04.2018], 24.

WABCO, 1999, Electronically Controlled Air Suspension (ECAS) for Trucks, Maintenance Manual No. 36 Issued 7-99,

https://www.trilextreyler.com/image/catalog/TRILEX/Steering/Maintenance-Manual-Trucks.pdf: [Erişim Tarihi: 03.03.2018], 23.

WABCO, 2007, Trailer EBS D Sistem Tanımı, http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/00/20/8151400203.pdf: [Erişim Tarihi: 02.03.2018], 72.

Burha, M., 2010, İki Akstan Dümenlenen Üç Akslı Özel Maksatlı Bir Taşıtın Direksiyon Mekanizmasının Kinematik Tasarımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/3927/1/10521.pdf: [Erişim Tarihi: 18.05.2019], 113.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178