BETONARME ÇERÇEVELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DEPREM PERFORMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Eyyup Erdal YILMAZ, Mehmet UZUN, Mustafa Tolga ÇÖĞÜRCÜ

Öz


BETONARME ÇERÇEVELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DEPREM PERFORMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Özet

Yapıların deprem etkisi altındaki davranışları deprem mühendisliği için önemli bir çalışma alanıdır. Deprem etkisi altında yapılardan beklenen en önemli unsurlar yeterli rijitlik, yeterli dayanım ve sünekliktir. Yapıların bu temel kriterleri sağlaması deprem etkisi altında ağır hasarlar görmesini önleyecektir. Ancak ülkemizde bulunan yapıların önemli bir kısmı yapım kusurları ve proje hataları nedeniyle bu kriterleri sağlamamaktadır. Bu nedenle geçmiş yıllarda yaşanan depremlerde çok fazla can ve mal kaybı yaşanmıştır. Deprem performansı yetersiz yapıların depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yapıların güçlendirilmesi konusu son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Deprem performansı yetersiz yapılar için birçok güçlendirme tekniği geçmiş yıllardaki çalışmalar doğrultusunda ortaya atılmıştır. Bu çalışmada iki farklı güçlendirme yöntemi denenmiştir. Bir tanesi referans numunesi olmak üzere üç tane betonarme çerçeve numune hazırlanarak yatay yük altındaki davranışları incelenmiştir. Numunelerde yapılarda görülen genel kusurlara yer verilmiştir. Seçilen yöntemlerin yatay yük taşıma kapasitesini artırması yanında deplasman yapabilme kabiliyetini de artırması göz önüne alınmıştır. Bu sayede çerçevelerin sünekliğinin artırılması amaçlanmıştır. Seçilen güçlendirme teknikleri sayesinde hem yatay yük taşıma kapasitesinde artış hem de süneklik yani çerçevenin yaptığı deplasmanda artış sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme Teknikleri, Deprem Performansı, Çelik Çapraz ile Güçlendirme, Betonarme Çerçeveler

STRENGTHENING THE REINFORCED CONCRETE FRAMES AND ENHANCING THE EARTHQUAKE PERFORMANCE

Abstract

Behavior of buildings under earthquake is an important area for earthquake engineering. The most important elements expected from the structures under earthquakes are adequate stiffness, strength and ductility. The fact that the structures meet these basic criteria will prevent the heavy damage under the earthquake effect. However, a significant part of the buildings in our country have the construction defects and project errors. Therefore, many life and property losses were experienced in the earthquakes in the past years. Strengthening the structures has gained importance due to insufficient structures of earthquake performance damaged in past earthquakes. Many strengthening techniques for inadequate structures of earthquake performance have been put forward in line with previous studies. In this study, two different strengthening methods were tried. Three reinforced concrete frame samples, one of which is a reference sample, were prepared and their behavior under lateral load was examined. General defects seen in the existing structures are given in the samples. In addition to increasing the seismic load carrying capacity of the selected methods, it is also considered to increase the displacement characteristics. In this way, it is aimed to increase the ductility of the frames.  Through the selected reinforcement techniques, obtained both the increase in the seismic load carrying capacity and the ductility.

Keywords: Strengthening Techniques, Seismic Performance, Strengthening with Steel Brace, Reinforced Concrete Frame


Anahtar Kelimeler


Güçlendirme Teknikleri, Deprem Performansı, Çelik Çapraz ile Güçlendirme, Betonarme Çerçeveler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Valente M, Milani G. Alternative retrofitting strategies to prevent the failure of an designed reinforced concrete frame. Engineering Failure Analysis. 2018; 89: 271-85.

Lee CH, Ryu J, Kim DH, Ju YK. Improving seismic performance of non-ductile reinforced concrete frames through the combined behavior of friction and metallic dampers. Engineering Structures. 2018; 172: 304-20.

Leeanansaksiri A, Panyakapo P, Ruangrassamee A. Seismic capacity of masonry infilled rc frame strengthening with expanded metal ferrocement. Engineering Structures. 2018; 159: 110-27.

Özdemir H, Eren İ. Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014; 30(4): 248-56.

Yılmaz ÜS, Arslan MH, Kaltakcı MY. Betonarme dış perde duvarla güçlendirilmiş çerçevelerin dayanım parametrelerinin deneysel ve analitik yöntemlerle irdelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi. 2010; 3(1): 11-22.

Demir H. Depremden hasar görmüş betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesi, İstanbul: İTÜ Yayınları; 1999.

Li A, Diagana C, Delmas Y. Cfrp contribution to shear capacity of strengthened rc beams. Engineering Structures. 2001; 23: 1212-20.

Abdalla HA. Evaluation of deflection concrete members reinforced with fibre reinforced polymer (frp) bars. Composite Structures. 2002; 56(1): 63-71.

Avril S, Ferrier E, Vautrin A, Hamelin P, Surrel Y. A full-field optical method fort he experimental analysis of reinforced concrete beams repaired with composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2004; 35(7-8): 873-84.

Oh BH, Coe JY, Park DG. Static and fatigue behavior of reinforced concrete beams strengthened with steel plates for flexure. Journal of Structural Engineering. 2003; 129(4): 527-35.

Sharif A, Al-Sulaimani GJ, Basunbul IA, Baluch MH, Husain M. Strengthening of shear damaged rc beams by external bonding of steel plates. Magazine of Concrete Research. 1195; 47(173): 329-34.

Demirci EE, Amil AP, Şahin R. Çelik korniyer ve lamalar yapıştırmak suretiyle betonarme kirişlerin eğilmeye karşı güçlendirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi. 2011; 4(2): 103-12.

Anil Ö, Altin S. An experimental study on reinforced concrete partially infilled frames. Engineering Structures. 2007; 29: 449-60.

Frosch RJ, Li W, Jirsa JO, Kreger ME. Retrofit of non-ductile moment-resisting frames using precast infill wall panels. Earthquake Spectra. 1996; 12(4): 741-60.

Badoux M, Jirsa JO. Steel bracing of rc frames for seismic retrofitting. ASCE Journal of Structural Engineering. 1990; 116(1): 55-74.

Maheri MR, Sahebi A. Use of steel bracing in reinforced concrete frames. Engineering Structures. 1997; 19(12): 1018-24.

Sukrawa M. Staged analysis of rc frame retrofitted with steel braces in low and medium-rise buildings. Procedia Engineering. 2017; 171: 1002-9.

Perera R, Gomez S, Alarcon E. Experimental and analytical study of masonry infill reinforced concrete frames retrofitted with steel braces. ASCE Journal of Structural Engineering. 2004; 130(12): 2032-39.

Kesner K, Billington SL. Investigation of infill panels made from engineered cementitios composites for seismic strengthening and retrofit. ASCE Journal of Structural Engineering. 2005; 131(11): 1712-20.

Sivri M, Çelik İD, Fenkli M, Kımıllı NA, Ay Z. Çelik çaprazla güçlendirilmiş dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin doğrusal olmayan davranışı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015; 19(1): 63-8.

Climent AB, Marquez AR, Pujol S. Seismic strengthening of low-rise reinforced concrete frame structures with masonry infill walls: shaking-table test. Engineering Structures. 2018; 165: 142-51.

Ünal A. TDY 2007’ye göre tasarlanmamış betonarme çerçevelerin düzlem dışı perde duvarla güçlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178