EFFECT OF DIFFERENT NETWORK GEOMETRY ON GNSS RESULTS

Shamal Fatah Ahmed AHMED, Ramazan Alpay ABBAK

Öz


EFFECT OF DIFFERENT NETWORK GEOMETRY ON GNSS RESULTS

Abstract

Global Navigation Satellite System (GNSS) is mostly used to establish geodetic networks in surveying engineering. To establish a geodetic network, one should have an understanding of the various types of geodetic networks, their design, accuracy requirements, and essence. The main area where GNSS networks are needed include mapping, tracking crustal movements, planning large engineering projects, implementing cadastral works, designing urbanization activities, GIS, etc. In GNSS network, stations are generally located where they are needed, but the observation schema between stations are important. The main goal of this research was to select the best observation schema of GNSS networks according to the number of receivers and the redundancy of the observation. In this research, six points were established after reconnaissance the field of the project. After preparation the sessions according to the number of receivers, time, and distance between points observations were made by using static method. Data collections were made by using two and three receivers. From data collected in three days four types of geometric design of GNSS network were selected. The first was Hub method that is from one fixed point the new points (i.e. six points in this study) were observed. The second one was Star method that is one fixed point in the center of the new network and observed unknown points. The third was Loop method 1 (using two receivers) where all baselines (i.e. 21 baselines in this study) were observed from one known point and the last was Loop method 2 (using three receivers) from one fixed point. These methods had some advantage and disadvantage according to the type of the project that are selected.  Due to no redundancy, no close loop, and no nontrivial line between adjacent points the first and second methods are not recommended for the establishment of the precise GNSS network in our study.

Keywords: GNSS network design, Redundancy, Static method, Session.

FARKLI AĞ GEOMETRİSİNİN GNSS SONUÇLARINA ETKİSİ

Özet

GNSS (Global Navigation Satellite System) arazi ölçmelerinde jeodezik ağların kurulmasında sıkça kullanılır. Bir jeodezik ağı kurmak için, ağın türünü, tasarımını, doğruluk isteklerini bilmek gerekir. GNSS ağının ihtiyaç olduğu alanlar; haritalama, yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi, geniş çaplı mühendislik projelerinin planlanması, kadastral çalışmalarının uygulanması ve CBS aktivitelerini içerir. GNSS ağında, noktalar nerede ihtiyaç duyulursa orada tesis edilir. Fakat noktalar arasındaki gözlem şeması önemlidir. Bu çalışmanın ana amacı; fazla gözlem sayısı ve alıcı sayısı düşünülerek GNSS ağında en uygun ölçü tasarımını belirlemektir. Bu kapsamda proje sahasında 6 nokta tesis edilmiştir. Oturumlar hazırlandıktan sonra, alıcı sayısı, noktalar arası uzaklık ve zaman göz önünde bulundurularak statik ölçüler gerçekleştirilmiştir. 3 günlük veri toplama sürecinde GNSS ağının farklı 4 çeşit ağ tasarımı denenmiştir. Veri toplama sürecinde iki ve üç alıcı kullanılmıştır. Birincisi bir sabit noktadan yeni noktalara ölçü yapan Hub metodudur (yeni nokta sayısı 6 dır). İkincisi ağın merkezindeki bir noktayı sabit alıp diğer noktaları gözlemleyen Star yöntemidir. Üçüncüsü bilinen bir noktadan tüm noktaların gözlemlendiği iki alıcılı Loop yöntemidir. Sonuncusu iki sabit noktalı ve üç alıcılı Loop yöntemidir. Seçilen projelerin türüne göre yöntemlerin üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. Sayısal sonuçlara göre fazla ölçü sayısındaki eksiklik ve kapalı lupların olmaması nedeniyle birinci ve ikinci yöntem, yüksek duyarlıklı GNSS ağ tasarımında tavsiye edilmez.

Anahtar Kelimeler: GNSS ağ tasarımı, fazla ölçü, Statik yöntem, Oturum


Anahtar Kelimeler


GNSS network design, Redundancy, Static method, Session.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Bundoo, C. S. (2013). Establishing A Geodetic Reference Network In Montserrado County – Liberia Using GNSS Technology, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana.

CDT, California Department Of Transportation (2006). Caltrans Surveys Manual. California.

CLSA and CSRC, California Land Surveyors Association And California Spatial Reference Center (2014). GNSS Surveying Standards And Specifications. California.

DMATC, Defense Mapping Agency Topographic Center (1973). Defense Of Mapping, Charting, And Geodetic Terms, Ntis National Techincal Information Services, U. S. Department Of Commerce, Washington.

El-Rabbany, A. (2002). Introduction To GPS, The Global Positioning System, Artech House, USA.

FGCC (1988). Geometric Geodetic Accuracy Standards And Specifications For Using GPS Relative Positioning Technique, Rockville, Maryland.

Ghilani, C. D., & Wolf, P. R. (2015). Elementary Surveying An Introduction To Geomatics, Pearson, USA.

Kuang, S. (1996). Geodetic Network Analysis And Optimal Design: Concepts And Applications. Ann Arbor Press, Michigan.

Schofield, W., & Breach, M. (2007). Engineering Surveying. Elsevier, UK.

Seeber, G. (2003). Satellite Geodesy. Walter De Gruyter, Berlin.

Sickle, J. V. (2008). GPS For Land Surveyors, Third edition, Crc Press, USA.

Sickle, J. V. (2015). GPS For Land Surveyors, Fourth edition, Crc Press, USA.

Torge, W. (1991). Geodesy, De Gruyter, Berlin.

USACE, (2002). Geodetic And Control Surveying. Us Army Corps Of Engineers, Washington.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178