DENİZ SUYU KOROZYON ORTAMINDA BAZALT/EPOKSİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

İbrahim DEMİRCİ, Ahmet AVCI

Öz


DENİZ SUYU KOROZYON ORTAMINDA BAZALT/EPOKSİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Özet

Epoksi matrisli elyaf takviyeli kompozitler yüksek dayanım ve rijitliklerinden dolayı ileri teknoloji ürünleri olarak endüstride yaygın kullanılmaktadır. Son zamanlarda kullanım sahasının genişliği, yüksek dayanım ve rijitlik, korozyon direnci, gürültü, titreşim ve ısıl yalıtım özelliklerinin iyi olması ve maliyetinin karbon elyaflardan düşük olması nedeniyle, elyaf takviye malzemesi olarak kompozitlerde bazalt elyaflar tercih sebebi olmuştur. Dolayısıyla araştırmacılar bazalt elyaf takviyeli kompozitler ile ilgili çalışmalara yönlenmişlerdir. Yapılan çalışmada, vakum infüzyon yöntemi ile 6 tabakalı bazalt elyaf takviyeli (BTP) epoksi kompozit levhalar üretilmiştir. Üretilen bu levhalardan çekme numuneleri ASTM D 3039/D 3039M standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve Akdeniz suyu korozyon ortamında 0, 10, 20 ve 40 gün sürelerinde bekletildikten sonra çekme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Artan deniz suyu korozyon sürelerine göre çekme dayanımlarındaki % azalmalar tespit edilmiştir. 40 gün deniz suyu ortamında bekletilen BTP/Epoksi kompozitlerin çekme dayanımında %26.5’lik kaybın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bazalt elyaflar, Kompozitler, Korozyon, Mekanik Özellikler.

INVESTIGATION OF MECHANICAL BEHAVIOURS OF BASALT/EPOXY COMPOSITES IN SEA WATER CORROSION ENVIRONMENT

Abstract

Fiber reinforced composites based on epoxy matrix because of their high strength and stiffness as advanced technology products have been used widely in the industry. In recently, basalt fibers have been the preferred fiber reinforcement material in composites because of the wide area of use, high strength and rigidity, good corrosion resistance, noise, vibration and thermal insulation properties and low cost of carbon fibers. Therefore, researchers are directed to work on basalt fiber reinforced composites. In this study, 6 layered basalt fiber reinforced (BTP) epoxy composite sheets were produced by vacuum infusion method. Tensile specimens were prepared from these sheets in accordance with ASTM D 3039/D 3039M standard and tensile tests were carried out after 0, 10, 20 and 40 days in Mediterranean water corrosion environment. % losses in tensile strengths were determined according to the increasing sea water corrosion periods. It has been determined that the tensile strength of BTP/Epoxy composites kept in sea water environment for 40 days is 26.5% loss.

Keywords: Basalt fibers, Composites, Corrosion, Mechanical Properties.


Anahtar Kelimeler


Bazalt Elyaflar, Kompozitler, Korozyon, Mekanik Özellikler.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Demirci MT. The effects of SiO2 nanoparticle addition on the fatigue behaviors of surface cracked and uncracked basalt fiber reinforced composite pipes, Ph. D. Thesis. Konya, Turkey: The Graduate School of Natural and Applied Science of Selcuk University the Degree of Doctor of Philosophy in Metallurgical and Materials Engineering, 2015.

Demirci MT, Tarakçıoğlu N, Avcı A, Akdemir A, Demirci İ. Fracture toughness (Mode I) characterization of SiO2 nanoparticle filled basalt/epoxy filament wound composite ring with split-disk test method, Composites Part B 2017; 119: 114-124.

Colombo C, Vergani L, Burman M. Static and fatigue characterization of new basalt fiber reinforced composites, Composite Structure 2012;94: 1165-74.

Povloski D, Mislavsky B, Antonov A. Cnc cylinder manufacturers test basalt fiber, Reinf Plast 2007:36–9.

Deak T, Czigany T. Chemical composition and mechanical properties of basalt and glass fibers: a comparation, Text Res J 2009;79(7):645–51.

Czigany T. Basalt fiber reinforced hybrid polymer composites, Mater Sci Forum. 2005;473–474:59–64.

Wang X, Wu Z, Wu G, Zhu H, Zen F. Enhancement of basalt FRP by hybridization for long-span cable-stayed bridge, Composites Part B 2013;44:184–92.

Manikandan V, Jappes WJT, Kumar SSM, Amuthakkannan P. Investigation of the effect of surface modifications on the mechanical properties of basalt fibre reinforced polymer composites, Composites Part B 2012;43:812–8.

Wei B, Cao H, Song S. Degradation of bazalt fibre and glass fibre/epoxy resin composites in seawater, Corrosion Science 2011; 53:426-431.

Kaybal H B. Production of CNT added carbon fiber reinforced epoxy nanocomposites and examination of drilling parameters, MSc Thesis, Konya, Turkey: The Graduate School of Natural and Applied Science of Selcuk University the Degree of Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, 2015.

Liang Y, Zhao R X, Ding C F. Moisture absortion and mechanical degradation studies PMI foam cored fiber/epoxy resin sandwich composites. International Journal of Engineering Research and Applications 2015; 4(5):78-85.

http://www.lenntech.com/composition-seawater.htm [Ziyaret Tarihi: 6 Haziran 2002].


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178