ELEKTRONİK DENEYLERİ İÇİN SANAL LABORATUAR UYGULAMASI

Mesut GÜNDÜZ, Ömer Kaan BAYKAN, Ferruh YILDIZ

Öz


Web tabanlı eşzamansız (asenkron) eğitim son zamanlarda ülkemizde ve
dünyada yeni ve gelişen bir eğitim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde temel donanım derslerini web tabanlı olarak desteklemek ve deneysel
uygulamaların altyapısını oluşturmak üzere bir çalışma amaçlanmıştır.
Sanal laboratuar sitesi ile öğrenciler için ders materyalleri hazırlanmış,
gerçekleştirilecek uygulamaların benzetimleri (simulation) yapılmış, konu testleri
eklenmiş ve bir adet dönem sonu sınavı hazırlanmıştır. Öğrenciler web aracılığı ile ders
materyallerine ulaşarak uygulamanın nasıl yapılacağını görmekte, benzetim yaparak
kurulacak uygulamanın şemasını ve uygulama sonunda elde edeceği sonuçları
görebilmekte, konu testleri alabilmekte ve dönem sonunda bir çevrimiçi sınav
alabilmektedir.
Temel donanım uygulamalarında öğrencilere faydalı olabilmek amacıyla
hazırlanan bu çalışmanın uygulamaya girmesiyle birlikte, öğrencilerin derslere daha
hazır gelmeleri, gerçekleştirdikleri deneylerin doğruluğunu görerek emin olmaları, hazırlanan testler sayesinde sınavlara daha iyi hazırlanmaları, geribildirimler sayesinde 

kendilerini daha iyi değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.


Anahtar Kelimeler


elektronik deneyleri; sanal laboratuar; uzaktan eğitim; eşzamansız eğitim

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178