YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

M.Sami DÖNDÜREN, Adnan KARADUMAN, M.Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mustafa ALTIN

Öz


Çok katlı yapılarda genel olarak burulma düzensizliği, plan geometrisinin veya taşıyıcı
eleman rijitlik dağılımının simetrik olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak, gerek plan
geometrisi gerekse rijitlik dağılımı bakımından simetrik olan bazı yapılarda da burulma
düzensizliği olabilmektedir. Bu çalışmada plan geometrisi ve rijitlik dağılımı bakımlarından
simetrik olan ve olmayan yapılarda burulma düzensizliği durumları araştırılmıştır. Bunun için,
burulma düzensizliği olan ve olmayan 15 katlı üçgen, elips, kare, dikdörtgen, daire, L ve T
şeklinde geometriye sahip yedi farklı türde çok katlı yapılar ele alınarak deprem etkileri
altındaki davranışları incelenmiş ve uygulamada yararlı olabilecek bazı sonuçlar çıkarılmıştır.
Çalışmalarda SAP 2000 paket programı versiyon 7 kullanılmıştır


Anahtar Kelimeler


Burulma düzensizliği; rijitlik; simetrik; geometrik şekil; deprem etkisi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178