KONYA’DA FAALİYET GÖSTEREN İNŞAAT KOBİLERİNİN DURUMLARI, SEKTÖRDEKİ YERLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Durmuş Ali AÇIKEL

Öz


Ülkemizde ve dünyada küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik alanda büyük önem taşıyan kuruluşlardır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmelerin her safhasında bu tip işletmeleri görmek mümkündür.Ekonomik hayatın her alanında faaliyet gösteren bu tip işletmeler inşaat sektöründe de bulunmaktadır. Bu çalışmada küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bu işletmeler hakkında hazırlanmış çalışma ve araştırmalar gözden geçirilerek Konya ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli inşaat işletmelerinin yapıları ve işleyişleri incelenmiştir. İncelemede gerekli bilgileri elde edebilmek için 20 adet küçük ve orta ölçekli inşaat işletmesinin kurucu ve yöneticisine, örneği çalışmanın sonunda verilen anket soruları sorularak, cevapları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Anketlere verilen cevaplar kodlandırılarak tablo halinde düzenlenmiştir.Sonuç olarak Konya ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli inşaat işletmelerinin, Konya ilinin sosyal ve ekonomik yapısına etkileri incelenmeye çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178