DİZEL MOTORLARINDA AZOT OKSİT (NOx) KONTROL YÖNTEMLERİ

Can HAŞİMOĞLU, Yakup İÇİNGÜR

Öz


İçten yanmalı motorlarda yanma odasındaki maksimum sıcaklık 1800 K’in üzerine çıktığında, havanın içindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek, azot oksit (NOx) denilen, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür. Dizel motorlarının hava fazlalığı ile çalışması, benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyelini arttırır. Bu çalışmada dizel motorlarından kaynaklanan NOx emisyonlarının azaltılması ele alınarak, günümüz dizel motorlarında kullanılan NOx kontrol yöntemleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


dizel motoru, egzoz emisyonu

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178