TÜRKİYE’DE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

Yakup İÇİNGÜR, Ali ÇENGELCİ

Öz


Bu çalışmada, Otomotiv endüstrisinin kısa tarihçesi, Dünyada otomotiv endüstrisinin durumuna genel bir bakış, Türkiye otomotiv endüstrisinin bugüne kadar geçirdiği aşamalar, bugünkü durumu analiz edilerek, endüstri kuruluşları, üretimleri, gelirleri, vergileri ve istatistiki bilgileri ile Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin mevcut durumu ortaya konmuştur.Değişik kaynaklardan elde edilen bulgular, tablolar, grafikler ve şekillerle açıklanmıştır. Bu istatistiki bilgiler ile, otomotiv sektörünün tarihi aşamalardan geçerken uğradığı değişimler ortaya konarak, sektörün geleceğine ilişkin analizler yapılıp, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv İstatistikleri

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178