YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NDE İŞVEREN İLE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUK PAYLAŞIMININ PROJE MALİYETİNE ETKİSİ

Latif Onur UĞUR, Mürsel ERDAL, Umut Naci BAYKAN

Öz


Ülkemizde, inşaat sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin
yapımında uygulanacak yasal prosedürde belirleyici konumundadır. Bu bağlamda, ihale ve
inşaat risk analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine kadar tüm çalışmalara esas
teşkil eden Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi
gerekmektedir. Her türlü sorumluluk ve risklerin faaliyetlere göre teker teker tespiti ve
irdelenmesi de, sağlıklı bir yapım projesi gerçekleştirilmesi için hayati önem arz
etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, YİGŞ üzerinde sorumlulukların işveren ve yüklenici
arasında nasıl paylaştırıldığının şematik olarak görülebilmesi için bir sorumluluk paylaşım
listesi oluşturulmuştur. 18 yüklenici firmaya uygulanan bir anket çalışması ve bu çalışma
üzerinde yapılan analizler sonucunda yüklenicinin karşıladığı risklerin işverenden daha
fazla olduğu belirlenmiştir. Riskli görünen projelerin nasıl üstlenilebileceğini araştırmak ve
karşı koyma stratejilerini önceden belirlemek, yüklenicilerin üzerinde önemle durmaları
gereken konuların arasındadır.


Anahtar Kelimeler


Ülkemizde; inşaat sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin yapımında uygulanacak yasal prosedürde belirleyici konumundadır. Bu bağlamda, ihale ve inşaat risk analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine kadar tüm çalışmalara e

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178