MAKİNALI PAMUK HASADININ PAMUK LİF KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ

Erdal ÖZ

Öz


Ülkemizde pamuk hasadı elle gerçekleştirilmektedir. Yüksek toplama bedelleri, toplama bedellerindeki sürekli artış eğilimi ve toplama işçisi bulmadaki zorluklar pamuk üretimimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Üretimimizi arttırarak sürdürebilmek için hasat makinalarının kullanımı ve yaygınlaştırılması zorunluluğu söz konusudur.Bu çalışmada mülkiyeti çiftçilere ait olan ve hasat sırasında bizzat kendilerinin kullandıkları CASE – IH 2155 ve 2555 marka, 4 ve 5 dar sıralı hasat makinaları ile Nazilli 84 ve Carmen çeşitleri üzerinde denemeler yapılmıştır. Elle ve makine ile toplanan örnekler HVI analizine tabi tutularak lif kalite özellikleri belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Pamuk, pamuk hasat makinaları, lif kalitesi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178