TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ BİLANÇOLARI - I

Mustafa ACAROĞLU

Öz


Tarımsal üretimin ülkeden ülkeye, bir ülke içinde bölgeden bölgeye olmak üzere, o bölgenin ekolojisine, ürün desenine, sosyal yaşam standardına ve bölgenin tarımsal ürün pazarına göre kendine özgü özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Tarımsal üretimde en önemli kriterin verim artışı yanında maliyetlerin azaltılması düşünülürse, tarımda en pahalı girdilerden birisi  bu amaca yönelik tarımsal mekanizasyondur faaliyetleridir. Bir tarımsal işletmenin mekanizasyon faaliyetleri genelde enerji bilançoları ile yorumlanabilmektedir.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178