FIDIC İNŞAAT İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NDE SORUMLULUK VE RİSK DAĞILIMININ PROJE MALİYETİNE ETKİSİ

Latif Onur UĞUR, Umut Naci BAYKAN, Mürsel ERDAL

Öz


Günümüzde inşaat sözleşmeleri, nitelikli bir yapım projesinin toplam maliyetlerini
yönlendirmekte ve taraflar arasındaki tüm ilişkileri etkilemektedir. Risklerin
değerlendirilme yöntemi ise nihai maliyeti doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada
uluslararası inşaat projelerinin uygulanmasında, genel bir yaygınlıkta kullanılan FIDIC
İnşaat İşleri Genel Şartnamesi’ndeki sorumluluk ve risklerin işveren, mühendis ve
yüklenici arasındaki dağılımı araştırılmıştır. Teklif ve ihale bedellerini, dolayısıyla
yapının maliyetini doğrudan etkileyen bu sorumluluk ve risklerin, hangi konularda ve
işveren, mühendis ile yüklenicinin hangisinin üzerinde yoğunlaştığı, bu yoğunlaşmanın
hangi hususlar olduğu farklı yüklenici firmalara uygulanan bir anket yardımıyla
incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, FIDIC tip şartnamesinde yüklenicinin en
büyük oranda risk altına girdiği ve risk değerlendirmelerinin, işveren ile yüklenici
arasındaki güven yada güvensizliğin bir fonksiyonu olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


İnşaat Sözleşmeleri; FIDIC, Risk; Sorumluluk; Yapı Maliyeti.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178