FEMTOSANİYE LASER Z-SCAN TEKNİĞİ İLE MALZEMELERİN NONLİNEER OPTİK KARAKTERİZASYONU

Hamdi Şükür KILIÇ, Yasemin GÜNDOĞDU, Abdullah KEPCEOĞLU, Haziret DURMUŞ

Öz


FEMTOSANİYE LASER Z-SCAN TEKNİĞİ İLE MALZEMELERİN NONLİNEER OPTİK KARAKTERİZASYONU

Özet

Farklı yapıdaki sıvı kristallerin, organik malzemelerin ve saydam optik malzemelerin; lineer olmayan soğurma (NLA) ve lineer olmayan kırılma (NLR) gibi optik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulamalar ve güvenilir yöntemler geliştirilmiştir.  Z-tarama metodu, yoğunlaşmış ışık demeti boyunca incelenecek malzemeyi yatay bir düzlemde (optik eksen boyunca) ve odak noktasından geçecek şekilde hareket ettirerek farklı şiddetlerle etkileşmesi üzerine dayanan bir tarama yöntemidir. Z-tarama tekniği puls laserler kullanılarak da malzemenin optiksel lineer olmayan özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.  Bu yöntem ile lineer olmayan soğurma katsayısı ve lineer olmayan kırılma indisi bağıntıları belirlenerek malzeme için ayırt edici bazı özellikler yapılan hesaplamalar ile saptanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında z-tarama sistemi femtosaniye (fs)  laser ile birlikte kullanılarak sıvı içerisinde puls laser ablasyon ile elde edilmiş olan PMMA, altın (Au) ve bakır (Cu) nanoparçacıkların lineer olmayan optik parametreleri elde edilmiştir.  Aynı zamanda z-tarama deney düzeneğinde referans çalışması olarak CS2 molekülünün analizleri de yapılmıştır ve sonuçların literatür ile uyumlu olduğu gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laserler, Femtosaniye Laser, Z-tarama, Lineer Olmayan Optik

THE OPTICAL CHARACTERIZATION OF THE MATERIALS WITH FEMTOSECOND LASER Z-SCAN TECHNIQUE

Abstract

A wide range of applications and reliable methods have been developed to determine the optical properties such as nonlinear absorption (NLA) and nonlinear refraction (NLR) of the different types of liquid crystals, organic materials and optically transparent materials. The z-scan method is accepted as a method based on material interaction with different laser intensity by moving in a horizontal plane along the intensive laser beam. The z-scan technique with femtosecond lasers is used to determine the nonlinear optical properties of the material. With this method, the nonlinear absorption coefficient and nonlinear refractive index can be calculated to determine the distinguishing feature of the materials. In this study, a z-scan system used with femtosecond laser system which has been obtained nonlinear optical parameters rhenium, gold and copper nanoparticles achieved by pulse laser ablation method and also z-scan experimental setup was performed for CS2 molecule as a reference study and results have been shown to be consistent with the literature.

Keywords: Lasers, Femtosecond Laser, Z-scan, Nonlinear Optic

 


Anahtar Kelimeler


Laserler, Femtosaniye Laser, Z-tarama, Lineer Olmayan Optik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kumar RSS, Rao SV, Giribabu L, Rao DN. Femtosecond and nanosecond nonlinear optical properties of alkyl phthalocyanines studied using Z-scan technique. Chem Phys Lett. 2007;447:274-8.

Yiğit Gezgin S. K, A., Gündoğdu, Y., Gündoğdu And Kiliç, H.S.,. SPR Effects Observed On The Gold Thin Film Produced By The Pulsed Laser Deposition: Simulation And Experimental Study. (To be Published). 2016.

Van Stryland EW, Woodall M, Vanherzeele H, Soileau M. Energy band-gap dependence of two-photon absorption. Opt Lett. 1985;10:490-2.

Van Stryland EW, Sheik-Bahae M. Z-scan measurements of optical nonlinearities. Marcel Dekker; 1998. p. 655-92.

Sheik-Bahae M, Hagan D, Van Stryland E. Dispersion and band-gap scaling of the electronic Kerr effect in solids associated with two-photon absorption. Physical review letters. 1990;65:96.

Sheik-Bahae M, Said A, Wei T-H, Hagan DJ, Van Stryland EW. Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam. Quantum Electronics, IEEE Journal of. 1990;26:760-9.

Palfalvi L, Hebling J. Z-scan study of the thermo-optical effect. Applied Physics B. 2004;78:775-80.

Pálfalvi L, Tóth BC, Almási G, Fülöp JA, Hebling J. A general Z-scan theory. Applied Physics B. 2009;97:679-85.

Manakov SV. On the theory of two-dimensional stationary self-focusing of electromagnetic waves. Soviet Physics-JETP. 1974;38:248-53.

Yüksek M, Ceyhan T, Bağcı F, Yağlıoğlu HG, Elmali A, Bekaroğlu Ö. The nonlinear refraction and absorption dependence on the thermal effect for 4ns pulse duration in binuclear Zn (II) phthalocyanine solution. Opt Commun. 2008;281:3897-901.

Bridges RE, Fischer GL, Boyd RW. Z-scan measurement technique for non-Gaussian beams and arbitrary sample thicknesses. Opt Lett. 1995;20:1821-3.

Sutherland RL. Handbook of nonlinear optics: CRC press; 2003.

Henari FZ, Blau WJ, Milgrom LR, Yahioglu G, Phillips D, Lacey JA. Third-order optical non-linearity in Zn (II) complexes of 5, 10, 15, 20-tetraarylethynyl-substituted porphyrins. Chem Phys Lett. 1997;267:229-33.

Newport. Application Note Z-Scan For the Characterization Of Transparent Optical Materials. Technology And Application Center Newport Corporation2007.

Gnoli A, Razzari L, Righini M. Z-scan measurements using high repetition rate lasers: how to manage thermal effects. Opt Express. 2005;13:7976-81.

Falconieri M. Thermo-optical effects in Z-scan measurements using high-repetition-rate lasers. Journal of Optics A: Pure and Applied Optics. 1999;1:662.

Koulouklidis A, Cohen S, Kalef-Ezra J. Thermochromic phase-transitions of GafChromic films studied by z-scan and temperature-dependent absorbance measurements. Med Phys. 2013;40:112701.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178