ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMİNİN KONİ BATMA LİKİT LİMİT DEĞERİNE ETKİSİ

Recep KANIT, Mustafa ÖZER, Şenay ÖZDEMİR

Öz


Bu çalışmada, ASTM D 4318’de tarif edilen ıslak hazırlama ve ülkemizde
uygulandığı şekliyle kuru hazırlama yöntemlerinin likit limit değerini hangi düzeyde
etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, değişik bölgelerden alınmış 10 farklı
doğal zemin numunesi üzerinde koni batma yöntemiyle likit limit deneyleri yapılmıştır.
Yapılan deneyler sonucunda ıslak eleme yöntemiyle hazırlanan numunelerin likit limit
değerlerinin kuru eleme yöntemiyle hazırlanan numunelerden % 1.2 – 14.9 arasında
değişmek üzere daha büyük olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Likit limit; koni batma; numune hazırlama yöntemi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178