KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN DAYANIM ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Mustafa ALTIN, M.Tolga ÇÖĞÜRCÜ, M.Sami DÖNDÜREN

Öz


Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) özellikle hazır-beton sektörü, onarım-güçlendirme işleri ve prefabrik inşaat sektörü başta olmak üzere yapıların beton ile ilgili tüm dallarında giderek daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Vibratör gerektirmeden yerleşmesi, yüksek segregasyona sahip oluşu, yüksek dayanım özelliği gibi nedenlerle yüksek performanslı beton üretimine olanak vermektedir. Bu çalışmada farklı dozajlarda hazırlanmış kendiliğinden yerleşen beton numunelerinde dayanım özellikleri deneysel ortamda incelenmiştir. Deney sonuçları SPSS istatistiksel paket programı sürüm 13.0 ile Varyans analizi, F testi ve Tukey testleriyle sorgulanmış, yapılan çalışmanın güven aralığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kendiliğinden yerleşen beton; basınç dayanımı; karışım oranları; deneysel çalışma; varyans analizi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178