KONYA İLİNDEKİ HABERLEŞME BİNALARININ DEPREM GÜVENLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ÖRNEK BİNA CUMHURİYET HİZMET BİNASI

M.Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mehmet KAMANLI

Öz


Bu çalışmada, Konya ili için önem arz eden Türk Telekom Konya Cumhuriyet Hizmet Binasının
Deprem Güvenliğinin belirlenmesi için yapıya ait mevcut olan projeler incelenmiştir. Projeler ile
yerindeki uygulamaların birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları kontrol edilerek, dayanımlarının
projede belirlenen dayanım değerini sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Gerekli statik ve
betonarme çözümler SAP 2000 7.4 ve İDE Statik IDS 3 sürüm bilgisayar programları ile
gerçekleştirilerek mevcut durumla uyumluluğu ve güvenliği, araştırma yapım yılı olan 2003 yılında
yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre karşılaştırılmıştır. Tüm bu araştırmalar sonucunda
Konya için önemi büyük olan söz konusu haberleşme hizmet binasının olası bir depreme karşı
dayanıklılığı elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır


Anahtar Kelimeler


Deprem, Konya, Haberleşme Binaları; Dayanım; Güçlendirme

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178