TÜRK MODERN MOBİLYASININ PEŞİNDE

Zeynep Tuna Ultav, Deniz Hasırcı, Hande Atmaca, Seren Borvalı

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tasarlanıp üretilen modern mobilyayı öne çıkarmak ve literatürdeki bu konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunma yollarını ortaya koymaktır. Türkiye’deki modern mobilya tarihi, 1950 ve 1960’lardaki Uluslararası Üslup dönemi olarak tanımlanan 20. Yüzyıl Türkiye’sinin modern mimarlık tarihi dönemleriyle ilişkilendirilecektir. Uluslararası üslubun devamı niteliğini taşıyan 1970’lerdeki mobilyalar da dikkate alınacaktır. Modernizm akımının ortaya çıkışıyla Türk mobilyası da yalınlığı ve işlevselliği ön planda tutan bu yaklaşımdan yoğun şekilde etkilenmiştir. Yurtdışındaki çağdaşlarıyla aynı zamanda tasarlanan mobilyalar, ortak çizgiler taşımakla birlikte bölgesel ve kültürel özellikler de taşıyabilmektedir. Bahsi geçen dönemin tasarımcı ve üreticilerin deneyiminin, hem uluslararası, hem de ulusal etkilere ışık tutacağı öne sürülmektedir. Bu amaçla 1950-75 arası mobilya tasarımcıları, zanaatkâr ve üreticilerle sözlü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu görüşmelerin sonuçları sunulacaktır.


Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178