ÖRNEK BİR İŞLETMEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

Ertan SOLAK, Derya SEVİM KORKUT

Öz


Kalite ve ona bağlı kavramları teorik yapıdan sıyırıp saha uygulamasına aktarma doğrultusunda yapılan çalışmalarda kalite kontrol kavramı ön plana çıkmaktadır. Kalite kontrol; belirlenen şartlara uygun olarak üretim gerçekleştirmek için hataları saptamak ve trendleri görmek amacıyla yürütülen eylemler ile bu eylemlerde kullanılan teknikler ve araçlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan bu çalışmada; örnek bir işletmenin kalite kontrol kavramına bakış açısı ve saha uygulamasında gösterdiği gelişim sürecinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, kalite kontrol kavramı bir süreç yapısı içerisinde ele alınan giriş, proses ve son kontrol faaliyetleri temeli üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada, teknik ve dokümantasyon altyapı çalışmaları yanı sıra verilen iç eğitimleri de kapsayan sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sayesinde 3. şahısların denetimi temelli kurulan yapıdan hedef olarak belirlenen ve ideal düzey olan otokontrol seviyesine yaklaşılmıştır.

 


Anahtar Kelimeler


Kalite; kalite kontrol; süreç; işletme

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178