İLK MOBİLYA

B. Cihad BAL, Murat KILAVUZ

Öz


İlk mobilyanın hangi nesneden, nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda farklı görüşler vardır. İlk mobilyanın, insanların mağaralarda yaşamaya başladığı yontma taş devrinde (paleolitik çağ) taştan, kemikten ya da ağaçtan yontularak yapılmış olabileceği düşünülebilir. Fakat somut olarak elimizde bu döneme ait olan ve mobilya diyebileceğimiz bir kalıntı bulunmamaktadır. Literatürde birçok kaynakta, ağaçtan elde edilen ilk mobilya örneklerinin antik çağlarda Mısır’da yapıldığı belirtilmektedir. Ancak,  yeni bazı kaynaklarda günümüze kadar gelen ilk mobilya örneklerinin Konya ili, Çumra ilçesindeki Çatalhöyük’te bulunduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, ilk mobilya örneklerinin hangi maddeden, nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda ileri sürülen görüşler araştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Mobilya tarihi, İlk mobilya, Çatal höyük

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178