YAT MOBİLYASI ÜRETİMİNDE CNC MAKİNE KULLANIMI VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Göksel ULAY, Nevzat ÇAKICIER, Küçük Hüseyin KOÇ

Öz


Bu araştırmada, yat mobilyası üretiminde CNC makinaların kullanım olanakları araştırılmıştır.  Mobilya imalatında CNC makine kullanımı çok cazip görünmesine karşın ürüne özgü koşullar nedeniyle üretim aşamasında önemli sorunlar veya kısıtlar ortaya çıkarabilmektedir.  İleri teknolojinin daha etkin kullanımı açısından bu sorun veya kısıtların bilinmesi önem taşımaktadır. Son yıllarda kullanımı artan lüks yat/gezi teknelerine özgü tasarım parametrelerine sahip özel mobilyalara olan talep de artmış ve üretim olanakları daha çok tartışılır hale gelmiştir. Türkiye’de yat imalatı yapan işletmelerin çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelerde CNC makinesi kullanımı kalite ve görsel beklentiler açısından özel bir önem taşımaktadır. Araştırmada CNC makinesi kullanımı ve üretimde ortaya çıkan sorunların belirlenmesi amacıyla 23,4 metrelik bir tekneye ait mobilyaların üretimi ile incelenmiştir. Çalışmada yat mobilyası imalat süreci hakkında bilgilere yer verilirken, işletmelerde hâlihazırda geleneksel yöntem ve makinelerle üretilebilen özel mobilyalarda kalite standardı, üretim zamanı vb parametreler tartışılmıştır.  


Anahtar Kelimeler


CNC, BDÜ, mobilya, yat/tekne, üretim.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178