BENZOTRİAZOLE ’ÜN YAPAY DENİZ SUYUNDA, PİRİNÇ-118 ve PİRİNÇ-MM55 ALAŞIMLARININ KOROZYON DAVRANIŞINA ETKİSİNİN;HARMONİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Hüsnü GERENGİ

Öz


Pirinç-118 ve pirinç-MM55 adlı alaşımların yapay deniz suyundaki korozyon davranışları ve benzotriazole (BTA) bileşiğinin bu ortamdaki inhibitör etkinliği, Harmonik Analiz Yöntemi (HA) kullanılarak incelenmiştir. Numuneler, dört farklı derişimde hazırlanan BTA bileşiği kullanılarak, HA yöntemi ile yapay deniz suyu ortamında analiz edilmiştir. Böylece iki farklı bileşime sahip olan pirinç numunelerin BTA bileşiği ile nasıl bir etkileşmeye girdiği ve hangi konsantrasyonun en iyi korumayı sağladığı belirlenmiştir. Kullanılan BTA bileşiğinin derişimi arttıkça, her iki pirinç alaşımının da yapay deniz suyunda korozyona daha az uğradığı, korozyon akım yoğunluğu (Icorr) ve inhibisyon yüzdeleri (%IE) hesaplanarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Korozyon; Pirinç-118; Pirinç-MM55; Harmonik Analiz (HA);Benzotriazole(BTA)

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178