ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

Ahmet SAMANCI, Kemal ALTINIŞIK, Ahmet Ali SERTKAYA

Öz


Bu çalışmada, soğuk iklim bölgelerinde konutların ısıtılması için hava-hava çalışan bir ısı pompasına çift fazlı güneş enerjisi destekli düzlemsel güneş kollektörü kaynak olarak kullanıldı. Çalışma, teorik ve deneysel olarak gerçekleştirildi. Teorik çalışmada, sistemin matematik modelini oluşturmak için, sisteme giren ve çıkan tüm büyüklükler ayrı ayrı ifade edildi. Daha sonra deneysel çalışmada öngörülen aylar için Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son 15 yıla ait veriler kullanılarak teorik sonuçlar elde edildi. Deneysel çalışma, Aralık, Ocak ve Şubat ayları için yapıldı. Çift fazlı güneş kollektöründe R–11, ısı pompası sisteminde ise R–22 akışkan olarak kullanıldı. Kollektördeki buharlaşmayı hızlandırmak için boru içerisine özel formda hazırlanan profiller yerleştirildi. Hava+su-hava çalışan sistemin konvansiyonel sisteme göre Isıtma Tesir Katsayısı (ITK)’ nda %24 lük bir artış sağladığı tespit edildi.  Ölçümlerden kaynaklanan hata nedeniyle deneysel sonuçlardan elde edilen ITK değerinin, teorik sonuçlara göre biraz düşük olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler


Isı pompası, ısı borusu; çift fazlı güneş kollektörü; soğutma çevrimi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178