İNTERNET TABANLI BULANIK GİRİŞLİ UZMAN SİSTEM TASARIMIYLA MİKROBİYOLOJİ TAHLİL SONUÇLARININ YORUMLANMASI

Fatih BAŞÇİFTÇİ, Hayri İNCEKARA

Öz


Mikrobiyolojide, tanıya ulaşmak için muayene, sorgulama ve laboratuar yöntemlerine başvurulur. Laboratuar tetkikleri ve bu tetkiklerin değerlendirilmesi hastalık tanısında ayrı bir önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada, gerçekleştirilen web ara yüzlü bulanık girişli uzman sistem tasarımı ile mikrobiyoloji laboratuarı tetkikleri analiz edilmiştir. Tahlil değer aralıklarına (düşük, normal, yüksek) göre risk faktörlerinin belirlenmesi ve kullanıcının anlamını bilmediği terimlerin anlaşılacak şekilde kullanıcıların bilgisine sunulması sağlanmıştır. Yapılan çalışmanın veri tabanı uzman doktorlarla oluşturulmuş ve bir ara yüz yazılarak sistem web ortamında yayınlanmıştır. Kullanıcılar, ‘Değerlendirmeyi nasıl buldunuz’ kısmından tasarlanan sistemi değerlendirmişlerdir. Bu sayede sistemin başarı oranı belirlenmiştir. Tasarlanan sistemi 617 kullanıcı değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda tasarlanan sistemin, bayanlarda %86, erkeklerde %91 ve genelde de %89 başarı oranıyla değerlendirme yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


İNTERNET TABANLI BULANIK GİRİŞLİ UZMAN SİSTEM TASARIMIYLA MİKROBİYOLOJİ TAHLİL SONUÇLARININ YORUMLANMASI

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178