Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Selçuk-Teknik Dergisi Fen, Mühendislik ve Temel Bilim alanlarında yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir. Dergiye, bu alanlara ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor editöre mektup vb. bölümlerinden uygun eserler kabul edilir.

Kuramsal ve Uygulamalı Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır

Tarama-İnceleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Kısa Bildiri: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılardır.

Vaka Çalışması: Gerçek yaşamla ilgili, güncel araştırma problemlerini, olguları kendi bütüncül çerçevesinde ayrıntılı ve derinlemesine inceleyen ve değerlendirme yapan, bulguları yorumlayan yazılardır.

Kısa Rapor: Üç ve daha fazla olgu içeren, araştirilmasi, incelenmesi gereken ya da istenilen bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucunu, konuyla ilgili düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazılardır. Hakem denetlemesinden geçerler.

Editöre Mektup: Dergide yayınlanmış yazılar ile ilgili eleştiri ya da katkı anlamında okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tarama-İnceleme

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Bütün yazılar, yazarlarının dergimiz (web) otomasyon sistemine üye olduktan sonra sistem üzerinden editöre gönderilirler. Dergiye gönderilen her bir çalışmaya bir kod verilir. Telif Hakkı Devri, yazarların her birinin imzası olmak üzere bir form ile sistem üzerinden alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların eserleri işleme alınmazDergimize gönderilen eserler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Derginin amacı, kapsamı ve yazım kurallarına uygunluğu açısından  dergi editörlüğünce ön elemeye tâbi tutulan yazılar, bilimsel-şekil yönüyle incelenmek ve değerlendirilmek üzere alanla ilgili farklı üniversitelerden en az iki hakeme gönderilir. Yazar(lar) çalışmalarının incelemesini istemediği hakem isimlerini bildirebilirler veya hakem önerisinde bulunabilirler. Hakem değerlendirme sonucunda, dergi editör ve yayın kurulu tarafından yayınlanabilir olduğuna dair karar verilen çalışmalar bekletilmeksizin yayınlanır. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir.

Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

 

Yayın Sıklığı

Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda 3 (üç) kez yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Danışma Kurulu

 

Yayın Kurulu