Kişiler

Sahibi

Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR, Selçuk Üniversitesi, Türkiye